Program Edukacja globalna
 realizowany przez:

A A A

Edukacja Globalna

Tłumaczy uczniom i uczennicom, jak funkcjonuje współczesny, zglobalizowany świat. Wyjaśnia zjawiska i współzależności, które łączą ludzi i miejsca z różnych regionów świata i przygotowuje do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. więcej

Materiały Edukacyjne

Zachęcamy do korzystania ze scenariuszy zajęć, gier edukacyjnych i filmów edukacyjnych dotyczących edukacji globalnej oraz zapoznania się z artykułami wyjaśniającymi wybrane zagadnienia globalne.
więcej

Strona główna

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.