Kluby Dobrej Rozmowy – Rozmawiajmy o migracjach

Aktualność

Zapraszamy do dołączenia do naszej inicjatywy i założenia w Waszych szkołach Klubów Dobrej Rozmowy, które tworzymy w szkołach od 2015 roku! Wspólnie rozmawiajmy o tym, co teraz dla nas najtrudniejsze i ważne – jak odnaleźć się w kontekście wojny w Ukrainie oraz wyzwania migracyjnego, przed którym stoją szkolne i lokalne społeczności. Nauczycielom, którzy przystąpią do inicjatywy oferujemy gotowe materiały edukacyjne, warsztaty i wsparcie doświadczonej trenerki. Dla uczestników i uczestniczek przewidujemy certyfikaty.

 

Inicjatywa jest częścią kampanii POLSKA-UKRAINA. RAZEM W SZKOLE


Więcej informacji pod adresem: https://ceo.org.pl/ukraina

 

Zastanawiasz się:

● jak przygotować dzieci i młodzież na przyjęcie uczniów i uczennice z Ukrainy?
● gdzie znaleźć przestrzeń w szkole na rozmowę z młodzieżą o wojnie w Ukrainie i sytuacji uchodźców, którzy trafili do Polski?
● jaka jest rola uczniów i nauczycieli w procesie integracyjnym osób z doświadczeniem migracyjnym?
● w jaki sposób otwierać młodzież na różne punkty widzenia i uczyć dobrej rozmowy na wielowątkowe tematy, takie jak tożsamość nasza i innych, różne kultury, a także przyczyny i skutki migracji?

Dołącz z grupą młodzieżową do naszej inicjatywy i w 5 krokach stwórzcie wspólnie z młodzieżą Klub Dobrej Rozmowy. Wykorzystajcie rozmowę jako narzędzie edukacyjne i integracyjne i budujcie otwartą społeczność szkolną, w której każdy czuje się bezpiecznie.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Wychowawczynie i wychowawcy, nauczycielki i nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z całej Polski. Zespół uczniowski mogą tworzyć uczniowie i uczennice:

● różnych klas, z którymi nauczyciel przeprowadzi Inicjatywę na zajęciach pozalekcyjnych.
● jednej klasy, z którą nauczyciel będzie realizował program Inicjatywy w ramach lekcji WOS-u, języka polskiego, innego przedmiotu lub na godzinie wychowawczej.

 

DLACZEGO WARTO?

W Centrum Edukacji Obywatelskiej tematyką migracji zajmujemy się od 2015 roku. Od ponad miesiąca podejmujemy szereg działań wspierających szkołę, uczennice i uczniów, nauczycielki i nauczycieli oraz kadrę dyrektorską w odpowiedzi na sytuację w Ukrainie. W ramach naszej kampanii Polska – Ukraina. Razem w szkole tworzymy materiały edukacyjne, webinaria oraz kursy pomocne m.in. w poruszaniu tematu wojny z młodymi ludźmi, przygotowywaniu się do przyjęcia uczennic i uczniów z Ukrainy, pracy metodycznej z takimi uczniami i wsparciu zaniepokojonych sytuacją rodziców.

Zdajemy sobie sprawę, jakim wyzwaniem dla całej społeczności szkolnej jest przyjęcie dużej liczby dzieci ukraińskich do szkół. Mamy także świadomość, że w bieżącej sytuacji niezwykle ważna staje się rozmowa z uczennicami i uczniami wokół takich tematów jak migracje, konflikty, integracja czy wielokulturowość. Dlatego chcielibyśmy zachęcić nauczycielki i nauczycieli, aby znaleźli przestrzeń na dobrą rozmowę ze swoimi uczniami i uczennicami. Rozmowę, która pozwoli im spotkać się, dostrzec i zrozumieć zmieniającą się wokół nich rzeczywistość oraz zachęcić do wspólnego budowania kultury włączającej w szkole.

 

PRZEBIEG AKCJI Kluby Dobrej Rozmowy

Przeprowadź z chętnymi uczniami i uczennicami 5 spotkań.

Spotkanie 1. Dobra rozmowa w naszej grupie (7-20 kwiecień)
Znajdź chętnych uczniów i uczennice i wspólnie załóżcie Klub Dobrej Rozmowy. Porozmawiajcie o tym, czym jest dobra rozmowa i czemu może służyć. Stwórzcie własne zasady dobrej rozmowy i stosujcie się do nich w trakcie realizacji spotkań.

-> DLA CHĘTNYCH. Weź udział w warsztacie on-line dla nauczycieli z trenerką antydyskryminacyjną i dowiedz się jak radzić sobie z konfliktami w szkolnej społeczności. Data warsztatu: 14 kwietnia 17:00-19:00.

Spotkanie 2. Rozmowa o naszej tożsamości, o tym, kim jesteśmy, co jest dla nas ważne i z jakim miejscem się identyfikujemy? (21 kwiecień – 4 maj)

Zaproś uczennice i uczniów do rozmowy o tym, jak widzą i rozumieją siebie, co czują w związku z wydarzeniami w Ukrainie i stojącym przed ich lokalną społecznością wyzwaniem migracyjnym. Daj przestrzeń do wyrażenia obaw i emocji z tym związanych.

Spotkanie 3. Rozmowa o tym, co może się wydarzyć, kiedy zdecydujemy się na spotkanie z inną kulturą. (5-18 maj)

Dowiedz się więcej o kulturze ukraińskiej i przeprowadź z uczniami i uczennicami rozmowę, która otworzy ich na rówieśników z doświadczeniem migracyjnym. Z czym wiąże się doświadczenie migracji i wielokulturowości? Co może dać? Jakie niesie ze sobą wyzwania? Znając te mechanizmy, możemy z jednej strony lepiej się przygotować na takie doświadczenie sami, z drugiej zaś lepiej rozumieć co przeżywają migrantki i migranci, uchodźcy i uchodźczynie, którzy są obok nas i organizują na nowo swoje życie w Polsce.

-> DLA CHĘTNYCH. Weź udział w warsztacie on-line dla nauczycieli z trenerką antydyskryminacyjną oraz nauczycielką, która ma doświadczenie w pracy z dziećmi cudzoziemskimi. Dowiesz się więcej na temat adaptacji, integracji i sposobów na kulturę włączającą w praktyce, a także lepiej przygotujesz się do realizacji kolejnego etapu. Data warsztatu: 12 maj 17:00-19:00

Spotkanie 4. Rozmowa o budowaniu społeczności szkolnej, w której każdy czuje się bezpiecznie i (19 maj – 1 czerwiec)

Porozmawiaj z uczennicami i uczniami o tym, jak rozumieją słowo integracja. Zaproś ich do dyskusji na temat roli członkiń i członków społeczności szkolnej w tym procesie. Wspólnie zastanówcie się w jaki sposób mogą wspierać uczniów i uczennice z doświadczeniem migracyjnym, aby czuli się jej częścią. Daj im przestrzeń do wyrażenia swoich obaw związanych z tym wyzwaniem. Zachęć do zastanowienia się nad korzyściami płynącymi z aktywnego uczestniczenia w budowaniu otwartej społeczności szkolnej.

Spotkanie 5. Rozmowa o migracjach w kontekście globalnych współzależności (2 czerwiec-16 czerwiec)

Porozmawiaj z uczniami i uczennicami o globalnym kontekście wojny w Ukrainie oraz kryzysie humanitarnym z nią związanym. Wspólnie zastanówicie się jaki wpływ może mieć wojna w jednym państwie na sytuację społeczno-gospodarczą w innym miejscu na ziemi. Spróbujcie odpowiedzieć na pytanie, czy członkinie i członkowie lokalnej społeczności mogą w jakiś sposób odpowiadać na takie wyzwania współczesnego świata jak wojna, migracje, kryzysy humanitarne?

-> OBOWIĄZKOWE. Weź udział w warsztacie on-line z trenerką antydyskryminacyjną na temat kultury włączającej w szkole. Dowiedz się jak można pracować warsztatowo w grupie z uczniem cudzoziemskim. Udział w spotkaniu jest warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w inicjatywie. Data warsztatu: 14 czerwiec 17:00-19:00

Po realizacji każdego ze spotkań zastanów się, w jakim stopniu rozmowa z uczniami odpowiedziała na ich potrzeby i odpowiedz na kilka pytań zadanych w ankiecie. Link do ankiety będzie udostępniony w newsletterze wysyłanym droga mailową. Wypełnienie 5 ankiet jest warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w inicjatywie.

 

JAKIE OTRZYMASZ OD NAS WSPARCIE?

 • co dwa tygodnie będziesz otrzymywać pigułkę informacji nt. przygotowania się do realizacji każdego kroku wprost do skrzynki mailowej
 • udostępnimy bezpłatne materiały, w tym scenariusze zajęć, krótkometrażowe filmy i animację oraz karty rozmowy do nich, broszury merytoryczne i przewodnik dla młodzieży Punkty widzenia Kluby Dobrej Rozmowy, który wyślemy uczestnikom także w wersji papierowej.
 • 2 warsztaty z trenerką antydyskryminacyjną – Elżbieta Kielak, rozwijające kompetencje do pracy z młodzieżą z tematem migracji (dla chętnych)
 • spotkanie podsumowujące z Elżbietą Kielak z elementami warsztatowymi na temat włączania dzieci z doświadczeniem migracji: wymiana wzajemnych doświadczeń.
 • za zrealizowanie wszystkich pięciu etapów Ty i Twoi uczniowie otrzymacie zaświadczenie o ukończeniu akcji.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

 • zapoznaj się z Regulaminem;
 • zgłoś się do akcji poprzez formularz internetowy;
 • zbierz minimum 5-osobową grupę uczniów i uczennic (lub klasę);
 • przygotuj się merytorycznie do rozmowy z młodzieżą wykorzystując udostępnione materiały. Jeśli chcesz poszerzyć swoje kompetencje, weź udział w spotkaniach warsztatowych z trenerką antydyskryminacyjną;
 • przeprowadź z uczniami i uczennicami pięć spotkań, podczas których zrealizujecie dyskusję na wybrany temat;
 • po każdym spotkaniu wypełnij ankietę podsumowująca;
 • weź udział w spotkaniu podsumowującym z elementami warsztatowymi i rozwijaj swoje umiejętności pracy w grupie z dzieckiem cudzoziemskim.

 

Zgłoszenia do inicjatywy – Kluby Dobrej Rozmowy – porozmawiajmy o migracjach przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy do 15 kwietnia 2022.

Po rejestracji, w informacji zwrotnej otrzymasz link umożliwiający dostęp do materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia lekcji.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W zależności od liczby zgłoszeń rekrutacja może zostać przedłużona lub skrócona. Udział w inicjatywie jest bezpłatny.

TERMIN CAŁEGO WYZWANIA: od 7 kwietnia do 14 czerwca 2022

Po realizacji inicjatywy nauczyciele i nauczycielki wraz ze swoimi uczniami i uczennicami otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w niej. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest założenie Klubu Dobrej Rozmowy, przeprowadzenie pięciu spotkań z młodzieżą z wykorzystaniem udostępnionych materiałów, wypełnienie pięciu ankiet podsumowujących spotkania oraz udział w spotkaniu podsumowującym z trenerka antydyskryminacyjną.

KONTAKT: sylwia.domagala@ceo.org.pl

 

Czym są Kluby Dobrej Rozmowy?

To inicjatywa CEO, do której zapraszamy nauczycieli i nauczycielki w ramach projektu “Porozmawiajmy o uchodźcach” już od 2016 roku. Jej celem jest kształtowanie u młodzieży umiejętności prowadzenia rzeczowej dyskusji na temat migracji i uchodźstwa w atmosferze wzajemnego szacunku. Migracje to jeden z tematów, w których specjalizuje się Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nasza organizacja od lat zajmuje się poruszaniem tematu migracji i edukacją globalną w polskiej szkole. Wiemy, że to zadanie wymaga odpowiedniego przygotowania nauczycielek i nauczycieli, dlatego w ramach obszaru programowego Odpowiadaj na globalne wyzwania oferujemy szkolenia, webinaria i pomocne materiały. Zachęcamy do odwiedzenia naszego serwisu, w którym dostępnych jest więcej materiałów poświęconych edukacji globalnej i migracjom. To treści niezwykle przydatne w kontekście kryzysu uchodźczego dotykającego Polską i Ukrainę.”

Dowiedz się więcej:

www.ceo.org.pl/ukraina

https://globalna.ceo.org.pl/tematy/migracje/ukraina/

 

Inicjatywa przygotowana w ramach projektu „I am European. Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Szkoła ucząca się”. Treść wyraża wyłącznie poglądy autorek i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ani Unii Europejskiej. Program „I am European. Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” jest częścią programu DEAR (The European Commission’s Development Education and Awareness Raising Programme), który wspiera projekty angażujące społeczeństwo Unii Europejskiej w globalne zagadnienia rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Poprzez finansowanie programów takich jak „I am European. Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” DEAR promuje uniwersalne wartości, m.in. wolność, demokrację, praworządność oraz umożliwia obywatelom i obywatelkom Europy włączenie się w globalny rozwój. Program DEAR finansuje około 30 programów w krajach członkowskich UE. Projekty te przyczyniają się do zwiększenia zrozumienia i zaangażowania Europejek i Europejczyków w kreowanie pozytywnych zmian społecznych zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Działania DEAR wspierają również pracę UE na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

 

Inne aktualności

Aktualności

15/11/2022
Przyjdź na webinarium o ocenianiu w wielokulturowej szkole (24 listopada)
Dyrektorze, Dyrektorko,przyjdź na bezpłatne webinarium o ocenianiu. Będziemy rozmawiać o szkole wielokulturowej. Zastanowimy się, jak proces oceniania uczniów polskich i z doświadczeniem migracji może uwzględniać ich zróżnicowane potrzeby emocjonalne, społeczne...
czytaj więcej»
16/10/2022
Zamień swoją bibliotekę w bibliotekę z klimatem!
Z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej zapraszamy bibliotekarzy i bibliotekarki do udziału w konkursie. Przeprowadź w bibliotece działanie w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej (14-20.11.2022) związane ze zmianą klimatu i globalnymi wyzwaniami...
czytaj więcej»
10/10/2022
Zapraszamy na festiwal z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej 2022
Drogie Nauczycielki, drodzy Nauczyciele, zapraszamy Was oraz Waszych uczniów i uczennice do włączenia się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) – święta ludzi zainteresowanych światem i zmienianiem go. Ten międzynarodowy...
czytaj więcej»
06/10/2022
Zapraszamy na warsztaty dziennikarskie “1Planet4All”!
Zapraszamy uczniów i uczennice ostatniego roku klas dziennikarskich szkół ponadpodstawowych i kół dziennikarskich którzy ukończyli 18 lat oraz studentów  kierunków związanych z dziennikarstwem z całej Polski do udziału w warsztacie...
czytaj więcej»
05/10/2022
Seria spotkań „Młodzież stawia na środowisko”
Chcesz zainteresować swoich uczniów i uczennice przyrodą? Potrzebujesz wsparcia w angażowaniu młodzieży w działania na rzecz środowiska? Nauczycielu, Nauczycielko, zaproś swoją klasę, grupę projektową, koło naukowe do serii spotkań on-line...
czytaj więcej»
29/09/2022
Wyniki konkursu dziennikarskiego pt. “Budujemy społeczeństwo otwarte”
Znamy już zwycięzców V edycji konkursu na projekt materiału dziennikarskiego pt. "Budujemy społeczeństwo otwarte", zorganizowanego w ramach programu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” finansowanego...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań