„DLACZEGO DZIEWCZYNY OCALĄ PLANETĘ?”: SZKOLENIE STACJONARNE DLA NAUCZYCIELEK I NAUCZYCIELI

Warsztat „Dlaczego Dziewczyny ocalą Planetę?”

Jak wzbudzić zainteresowanie na temat wyzwań globalnych? Czy istnieje sposób na efektywne włączanie dziewcząt w przedmioty STEM? Jak wykorzystać nowe technologie i narzędzia internetowe na swoją korzyść? Jak połączyć wszystkie powyższe tematy i zachęcić dziewczęta do nauki, badań i podejmowania karier w obszarze przedmiotów ścisłych i przyrodniczych?
 
Zapraszamy na warsztat  „Dlaczego Dziewczyny ocalą Planetę?”  po odpowiedzi, wiedzę, inspiracje i nowe narzędzia do pracy z młodzieżą.

26 marca 2019 roku (wtorek) 

10:00 – 16:00, Warszawa

 

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli i nauczycielek, głównie przedmiotów ścisłych, informatycznych i przyrodniczych, w klasach VI-VIII szkoły podstawowej, III gimnazjum i Liceum.

W Programie „Dlaczego Dziewczyny ocalą Planetę?” znajdą się trzy moduły:

  1. Globalne wyzwania – Zaangażowanie kobiet na rzecz klimatu

  2. Równość płci to podstawa – Praktyczne rozwiązania

  3. Dziewczyny w  STEM – eksperymenty i technologia dla globalnych wyzwań

Warsztat organizowany jest w ramach międzynarodowego projektu „Girls into Global STEM”, którego celem jest angażowanie młodzieży, w szczególności dziewczynek, w nauki ścisłe poprzez poruszanie kwestii globalnych i zwiększanie kompetencji informatycznych.

Osoby uczestniczące w warsztacie otrzymają zaświadczenie o udziale w zajęciach (możliwe jest dofinansowanie kosztów dojazdu).

Ostatnie miejsca - zgłoszenia przyjmujemy do 19.03.2019 r poprzez formularz rejestracyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatu będą na bieżąco uzupełniane w Agendzie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 22 marca 2019, mailowo na justyna.zamojda@ceo.org.pl lub telefonicznie: 25 825 05 50 wew. 234 

 

#Wzórnaścisłe #WNŚ #gigsproject

 

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Agenda gigs warsztat.pdf (108KB)