Girls into Global STEM - czas na podsumowania

Girls into Global STEM, w skrócie „GIGS”, to ponad trzyletni projekt Erasmus +. W projekcie wyznaczyliśmy sobie za cel wypracowanie dobrych praktyk oraz stworzenie materiałów wspierających nauczycieli, w angażowaniu młodzieży, w szczególności dziewczęta, w nauki ścisłe – STEM (science, technology, engineering and maths – nauka, technologia, inżynieria i matematyka), a następnie w kariery związane ze STEM. 

Ważnym elementem projektu było zwiększenie zainteresowania i zaangażowania w STEM połączone z szerszą świadomością aktualnych problemów i wyzwań globalnych oraz wzmocnienie umiejętności cyfrowych.

Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje o projekcie, stowrzone materiały edukacyjne (metoryczne i metodologiczne) oraz działania w ramach projektu, w postaci e-book’a. Książka on-line (e-book) była istotnym narzędziem internetowym wykorzystywanym w projekcie GIGS (więcej informacji w e-book'u):

 

Oprócz stworzonych materiałów i opracowanych dobrych praktyk w ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty, wykłady i konferencje dla nauczycieli, które umożliwiały konsultację, jak i prezentację opracowywanych materiałów. W czasie spotkań udało nam się przeprowadzić wiele ciekawych dyskusji i ćwiczeń w tematyce: 

  • zaangażowanie kobiet na rzecz klimatu, roli kobiet w zrównoważonym rozwoju i działaniach klimatycznych (w zimowym semestrze 2019/2020 rozpoczynamy projekt o tej tematyce: LINK), 
  • jak w inspirujący oraz interesujący sposób włączyć elementy edukacji globalnej na zajęciach? 
  • jak zadbać o to, by lekcje były wolne od stereotypów płci?
  • jak wzmacniać dziewczęta, żeby podejmowały globalne wyzwania?
  • jak poprzez eksperymenty angażować dziewczęta w nauki ścisłe?
  • jak wykorzystywać na lekcjach narzędzia internetowe (praca z ebookiem, aplikacje)?

oraz wiele innych inspirujących i pouczających tematów.

W czasie trwania projektu udało nam się współpracować z osobami z różnych instytucji o różnych specjalizacjach: nauczyciele, pracownicy uniwersytetów, pracownicy organizacji pozarządowych. Wspólnie staraliśmy się opracować skuteczne strategie edukacyjne, które można wykorzystywać na lekcjach i zajęciach z młodzieżą. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że aktywne formy pracy, metoda projektu, eksperymenty, odnoszenie się do realnych kontekstów życia codziennego, włączanie wątków globalnych współzależności, role models i równościowa atmosfera to warunki, które zwiększają zainteresowanie i zaangażowanie dziewczynek w STEM.