Spotkanie z nauką. Przedmioty ścisłe dla każdej i każdego – konferencja w Siennicy

„Nie pozwólcie sobie wmówić, że się nie nadajecie” – zwróciła się do młodych uczestniczek spotkania dr hab. Urszula Zajączkowska, rozpoczynając fascynującą prezentację dotyczącą życia roślin.

W miniony czwartek. 14 czerwca, na wydarzeniu zorganizowanym w ramach międzynarodowego projektu Girls into Global STEM, w którym CEO jest jednym z partnerów, Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy gościł nauczycielki i nauczycieli wraz z młodzieżą z gimnazjów powiatu mińskiego. Zaproszonych gości witał dyrektor Zbigniew Piłatkowski oraz koordynatorki projektu z ramienia szkoły – Marzena Augustyniak-Chojecka, Elżbieta Gałązka, Katarzyna Zembrzuska i Sylwia Zbiciak.

Na otwarcie w błyskotliwym minipanelu uczniowskim młodzież zaprezentowała swoją rolę w projekcie – goście mogli dowiedzieć się, jak powstał e-book dotyczący adaptacji ludzi do zmian klimatu, zawierający wymyślone i przeprowadzone przez grupę z Siennicy eksperymenty. (Publikacja dostępna jest na stronie projektu.)

W części teoretycznej konferencji znalazły się dwa wystąpienia naukowe – o „Czasach roślin” mówiła dr hab. Urszula Zajączkowska z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Natomiast dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego tłumaczyła dlaczego „Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną”.

Następnie uczestniczki i uczestnicy konferencji wzięli udział w części praktycznej. Młodzież udała się na warsztaty: „Ekologicznie to znaczy logicznie”, przygotowane przez ich rówieśników z Siennicy, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami wyniesionymi z działań w projekcie (e-book, eksperymenty), a także „Gdzie jest koniec mojego świata?” – zajęcia poprowadzone przez Martę Jackowską-Uwadizu z CEO –tłumaczące sens edukacji globalnej. Grupa wzięła także udział w spacerze z leśnikiem.

W tym czasie nauczycielki i nauczyciele pracowali na warsztacie „Przedmioty ścisłe dla każdej i każdego” przygotowane przez Hannę Zielińską (CEO) oraz Marzenę Augustyniak-Chojecką i Elżbietę Gałązkę z ZS w Siennicy. Warsztaty miały na celu zwiększenie wrażliwości i uważności kadry nauczycielskiej na (za)angażowanie dziewczynek w przedmioty STEM oraz zaprezentowanie wypracowanych w projekcie narzędzi (kart pracy) do poruszania kwestii globalnych (zmiany klimatu) podczas lekcji STEM.

Na pamiątkę wydarzenia – o którym uczestnicy mówili, że powinno stać się cykliczne – zostało zasadzone drzewo, które otrzymało imię „Hipolita” – za patronką szkoły Hipolitą Gnoińską.

Celem projektu Girls into Global STEM jest podniesienie zatrudnienia młodych Europejczyków, głównie dziewcząt, zwiększając ich zainteresowanie i zaangażowanie w przedmioty STEM połączone z większą świadomością kwestii globalnych; ułatwione poprzez rozwijanie kompetencji informatycznych (umiejętności w zakresie technologii cyfrowych).

#gigsproject