Materiały na lekcje online z wątkami edukacji globalnej

 

Zapraszamy do korzystania z gotowych scenariuszy lekcji z elementami edukacji globalnej przystosowanych do nauczania zdalnego. Nasze materiały wspierają realizację najważniejszych celów kształcenia i punktów podstawy programowej oraz zwiększają atrakcyjność zajęć poprzez poruszanie ciekawych aktualnych wątków dotyczących współczesnych wyzwań i współzależności globalnych, takich jak produkcja i konsumpcja, zmiana klimatu lub prawa kobiet. Materiały zostały przygotowane głównie z myślą o uczniach i uczennicach klas VI-VIII szkoły podstawowej.

Scenariusze na lekcje online składają się z 3 elementów:
- materiału dla nauczyciela i nauczycielki - do zapoznania się przed lekcją; przedstawia cele lekcji, potrzebne narzędzia oraz przebieg lekcji;
- materiału dla ucznia i uczennicy - do wykorzystania w trakcie lekcji, zawiera w sobie karty pracy; można w nim notować w wersji ściągniętej lub wydrukowanej, albo w zeszycie;
- prezentacji do lekcji online - do wyświetlania na ekranie komputera przez nauczyciela lub nauczycielkę w trakcie lekcji; zastępuje tablicę szkolną.
 

 

scenariusze na JĘZYK POLSKI:
1) Obraz ubóstwa wczoraj i dziś. "Opowieść wigilijna" Karola Dickensa Wychodząc od realiów życia w dziewiętnastowiecznym Londynie opisanych przez Karola Dickensa w “Opowieści wigilijnej”, uczniowie i uczennice poznają również współczesny wymiar zjawiska ubóstwa.

2) Od jakiej iskry można zmieniać świat? O sile jednostki i walce z niesprawiedliwością. Zajęcia przybliżają młodzieży zagadnienie rasizmu i pozwalają pogłębić wiedzę na temat działań antydyskryminacyjnych i prawoczłowieczych. Uczniowie i uczennice zdobędą umiejętność wyszukiwania informacji w internecie, ich krytycznej analizy i selekcji.

3) Malala Waleczna. Charakterystyka postaci rzeczywistej. Podczas zajęć uczennice i uczniowie nauczą się pisać charakterystykę postaci rzeczywistej na przykładzie Malali Yousafzai - młodej pakistańskiej aktywistki walczącej o prawa dziewcząt do edukacji, która za swoją działalność otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.

...... i więcej inspirujących scenariuszy do polskiego do pobrania TUTAJ!!

 

Przygotowaliśmy także kilka scenariuszy do MATEMATYKI:

1) Ile czasu pracują bez wynagrodzenia kobiety i mężczyźni w różnych częściach świata? Odczytywanie danych i elementy statystyki - Ćwiczenie nawiązujące do problemu niepłatnej pracy kobiet i mężczyzn jest propozycją utrwalania umiejętności obliczeniowych uczniów i uczennic. 

2) Twoje dżinsy zmieniają świat na lepsze. Zapisywanie dużych liczb - Uczniowie i uczennice zapoznają się z innowacyjną, przyjazną środowisku metodą farbowania dżinsów, co stanowi pretekst do prowadzenia działań na dużych liczbach i ćwiczenia ich zapisu.

3) Jak wyglądałby świat, gdyby Amazonia zniknęła z mapy? Graficzne przedstawianie procentów - Poprzez ćwiczenie graficznego przedstawiania procentu danej wielkości oraz ułamków dziesiętnych młodzież poznaje skalę zagrożenia Amazonii; zastanawia się nad skutkami wylesiania puszczy oraz jakie posiada możliwości jej ochrony.

...... i więcej inspirujących scenariuszy do matematyki do pobrania TUTAJ!!.

 

Sprawdzcie również nasze scenariusze do WOS:

1) Małe działanie - wielki efektDzięki lekcji uczniowie i uczennice poznają różne formy aktywności obywatelskiej; będą potrafili wskazać ich mocne i słabe strony oraz dobierać odpowiednie działanie do problemu, który chcą rozwiązać

2) O równości płci i wyzwaniach kobiet na świecie - Podczas lekcji młodzież poznaje wyzwania, z jakimi mierzą się kobiety na świecie oraz samodzielnie określą, jakie znaczenie dla rozwoju państw i społeczeństw ma równość płci.

3) Kryzysy humanitarne, wyzwania rozwojowe. Jak pomagać? (materiał w trybie asynchronicznym*) - Uczniowie i uczennice zastanowią się nad motywacją, która skłania do udzielania pomocy krajom globalnego Południa i dowiedzą się, czym różni się pomoc humanitarna od rozwojowej; poznają także przykładowe sposoby pomocy i wsparcia takich krajów.

...... i więcej inspirujących scenariuszy na WOS do pobrania TUTAJ.

 

Czekają na Was scenariusze do GEOGRAFII:

1) Wysychanie Jeziora Aralskiego. Położenie i rozciągłość geograficzna – ćwiczenia obliczeniowe - Uczniowie i uczennice doskonalą umiejętność określania współrzędnych geograficznych i obliczania rozciągłości południkowej w stopniach i kilometrach; omawiają globalne i lokalne skutki wysychania Jeziora Aralskiego

2) Ocean plastiku - podczas zajęć młodzież dowie się, jakim zagrożeniem dla naszej planety są przedmioty wyprodukowane z plastiku, w tym dla mieszkańców i mieszkanek globalnego Południa; zaplanują działania, które pozwolą na ograniczenie zużycia odpadów z tworzyw sztucznych.

3) Różne oblicza kontynentu afrykańskiego - podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiedzą się, na czym polega stereotypowe postrzeganie Afryki przez mieszkańców i mieszkanki innych rejonów świata; sformułują własne opinie o tym kontynencie na podstawie materiałów fotograficznych i pozyskanych informacji, przedstawiających różne oblicza Afryki.
 
...... i więcej inspirujących scenariuszy  z GEOGRAFII do pobrania TUTAJ.
 
 
Zachęcamy do skorzystania ze scenariuszy do JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
1) Prawniczka czy stolarz - czy to ma znaczenie? - Scenariusz pokazuje uczniom i uczennicom różnorodność dostępnej drogi zawodowej, pozwalając im zrozumieć, że osobiste wybory mogą wpływać globalnie na otaczający świat; stanowi także okazję do utrwalenia czasu Future Simple i konstrukcji “to be going to”.

2) Budownictwo naturalne - mieszkać lepiej? - Scenariusz zwraca uwagę młodzieży na różnorodność domów i materiałów budowlanych i utrwala słownictwo w tym zakresie; pozwala także młodzieży zastosować w praktyce czasownik modalny “should” i uwrażliwia ją na kwestię budownictwa ekologicznego i naturalnego. 
 
3) Ile kosztuje twój t-shirt? - Zajęcia mają na celu przybliżenie przyczyn katastrofy w Rana Plaza w Bangladeszu oraz ukazanie reakcji świata na tę katastrofę; uczniowie i uczennice dowiadują się o warunkach pracy w zagranicznych fabrykach odzieży, a jednocześnie ćwiczą tworzenie strony biernej. 

...... i więcej inspirujących scenariuszy z JĘZYKA  ANGIELSKIEGO do pobrania TUTAJ.  

 
Scenariusze na HISTORIĘ:

1) Czarna śmierć, czyli o mierzeniu się z epidemiami - lekcja omawia przyczyny i konsekwencje epidemii w przeszłości oraz współcześnie; młodzież zapozna się z przykładami depidemii dżumy czy Covid-19, i wymieni przykłady działań, które mogą pomóc w zapobieganiu oraz mierzeniu się z epidemiami w przyszłości 

2) Wielka Emigracja po powstaniu listopadowym a migracje we współczesnym świecie - młodzież zapozna się ze skutkami powstania listopadowego w postaci wielkiej fali uchodźców i uchodźczyń; zrozumie znaczenie terminów emigracja i uchodźstwo oraz uświadomi sobie ponadczasowość tych zjawisk. 

3) Kolonializm XIX-wieczny z perspektywy kolonizowanych i kolonizujących - zajęcia pozwolą uczniom i uczennicom poznać problem kolonializmu w XIX wieku z różnych perspektyw i punktów widzenia; młodzież dowie się, w jaki sposób kolonializm determinował losy całych pokoleń z różnych części świata.

...... i więcej inspirujących scenariuszy z HISTORII do pobrania TUTAJ.  

 

Scenariusze na BIOLOGIĘ:

1) Zrównoważona dieta potomków Majów - dzięki zajęciom młodzież poznaje pojęcie zrównoważonej diety i rolę składników pokarmowych; dowiadują się, z jakimi problemami borykali się mieszkańcy i mieszkanki gwatemalskiej wioski Xecaquixan i jak udało im się je rozwiązać.

2) I ty możesz nam pomóc! Rośliny zagrożone wyginięciem - scenariusz jest poświęcony zagadnieniom ochrony bioróżnorodności na świecie; uwrażliwia na los zagrożonych gatunków, wyjaśnia związek pomiędzy popytem na egzotyczne gatunki a ich zagładą.

3) Wszędzie wkoło ogrody - zajęcia mogą stanowić podsumowanie lekcji o budowie i funkcjonowaniu roślin; uczniowie i uczennice przypominają sobie, co jest niezbędne dla rozwoju organizmów roślinnych i poznają nietypowe możliwości ich uprawy.

...... i więcej inspirujących scenariuszy z BIOLOGII do pobrania TUTAJ.  

 

Przedstawiamy również zestaw scenariuszy na lekcje RELIGII:

1) Józef - sprzedany do niewoli - fragment Księgi Rodzaju opisujący historię sprzedania Józefa do niewoli będzie punktem wyjścia do rozmów na temat współczesnych form niewolnictwa i handlu ludźmi oraz sposobów ograniczania tych zjawisk.

2) I stworzył Bóg mężczyznę i kobietę - młodzież dowiaduje się, że nierówność płci nie jest zgodna z zamysłem Boga i poznaje rozmaite przyczyny utrudniające naukę kobietom i dziewczętom mieszkającym w różnych częściach świata. 

3) Czy Jezus był uchodźcą? - poprzez postawienie się w sytuacji Świętej Rodziny młodzież zastanawia się, z jakimi wyzwaniami mierzą się ci, którzy są zmuszeni opuścić swoje miejsce zamieszkania. Rozważa, jak może pomóc w integracji młodych uchodźców i uchodźczyń w środowisku szkolnym.

Scenariusze z RELIGII do pobrania TUTAJ.  

* Tryb asynchroniczny - zadania do pracy zdalnej
Mogą posłużyć np. jako materiał przygotowujący do zajęć metodą odwróconej lekcji lub do samodzielnej pracy młodzieży; są nastawione na realizację celów ogólnych przedmiotu, często również na interakcję pomiędzy pojedynczymi uczniami i uczennicami, aby przełamać izolację;
Materiał składa się z 2 części: 
- materiału dla nauczyciela i nauczycielki - przedstawia krótko zadanie i jego główne założenia (opis, cele i kryteria sukcesu, podstawa programowa) 
- materiału dla ucznia i uczennicy - zawiera opis przebiegu zadania, umożliwia młodzieży samodzielne wykonanie zadania; 

 

W przygotowaniu materiały na lekcje online do etyki. O ich pojawianiu się będziemy informować na bieżąco!

 

Materiały powstały w ramach projektu "W świat z klasą" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.