Poznaj moc opowieści! Rozmawiajmy o migracjach

 

 

Dlaczego warto rozmawiać z uczniami i uczennicami o losach innych ludzi? Zwracać uwagę na tych, którzy żyją koło nas? Zastanawiać się nad znaczeniem słów, które są używane w mediach, a może nie do końca są zrozumiałe, jak migrant, imigrantka, uchodźca? To wszystko część wychowania młodego człowieka, zaspokajanie jego ciekawości świata i próba zrozumienia wyzwań współczesnego świata i swojego miejsca w nim. Pomogą Wam w tym nasze materiały edukacyjne.

Jak podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców niemal 423 tysięcy cudzoziemców posiadało na początku tego roku ważne zezwolenia na pobyt w Polsce. Podróżują też Polki i Polacy. Migracje są naturalną częścią naszej współczesności. Jednak wciąż wywołują one wiele obaw i emocji w polskim społeczeństwie. Także wśród młodzieży, która zadaje sobie pytania: Kim są migranci i migrantki? Dlaczego i dokąd wyjeżdżają? Czy mamy doświadczenie migracji? Czy znamy kogoś, kto ma takie doświadczenie – w rodzinie, w sąsiedztwie, w szkole, w miejscowości? Co wiemy o ludziach, którzy nie są stąd, ale tu przyjechali i tu mieszkają? Za czym tęsknią? O czym marzą?

Czasem na szukanie odpowiedzi na te pytania może być godzina wychowawcza. Młodzież chce lepiej rozumieć zmiany, jakie wokół nas zachodzą - ludzi, którzy opuszczają dalekie kraje w ucieczce przed wojną lub biedą czy kiedy do mieszkania obok wprowadzają się nowi sąsiedzi albo najlepsza przyjaciółka wyjeżdża za rodziną do innego miasta lub za granicę. To także okazja, żeby lepiej poznac uczniów i uczennice i poruszyć z nimi takie tematy jak tożsamość, narodowość, tożasmość.

Zachęcamy do zapoznanie sią z naszym bezpłatnym pakietem materiałów edukacyjnych, które za pomocą metody storytellingu, będą atrakcyjną opcją na godzinę wychowawczą z uczniami i uczennicami klas VI-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Scenariusz to świetny film przed obejrzeniem filmów z serii „Opowieści o migracjach" . Młodzież zastanowi się nad złożonością tożsamości własnej oraz innych osób. Zajęcia są wstępem do kolejnej lub kolejnych lekcji, na których młodzież przyjrzy się doświadczeniom migrantów i migrantek. 

 

Obejrzenie i filmu i dyskusja na jego podstawie to atrakcyjna metoda pracy z uczniami i uczennicami, szczególnie podczas edukacji zdalnej. W naszych filmach poznacie pięcioro bohaterów i bohaterek: Mahmouda, Stanislava, Senait, Krystynę i Łukasza. Choć ich losy układały się różnie, a ich decyzjami kierowały różne powody, łączy ich jedną - są migrantami i migrantkami. Dzisiaj dzielą się swoim doświadczeniem. Co dała im migracja? Co było dla nich trudne? O czym marzą?

 

 

Mamy dla Was również cztery gotowe ćwiczenia do pobrania i zrezalizowania z młodzieżą.. Podczas pracy z historiami migrantów i migrantek, młodzież zastanawia się, jaki jest związek współczesnych migracji z Celami Zrównoważonego Rozwoju, jak:

  • Ubóstwo - młodzież analizuje potrzeby według piramidy Maslowa, aby uświadomić sobie, że każdy ma prawo do realizacji swoich potrzeb. Następnie poruszają temat ubóstwa, które sprawia, że zaspokojenie podstawowych potrzeb człowiak, takich jak dostęp do czystej wody, schronienia, opieki medycznej, edukacji, środków finansowych czy jedzenia, jest często niemożliwy.

 

  • Nierówności społeczne - młodzież dowiaduje się, jakie mogą być przyczyny różnic i nierówności między ludźmi. Podczas pracy w grupach, odwołuje się do elementów fikcyjnych opowieści, analizuje konsekwencje nierówności w kontekście podejmowania decyzji o migracji:

  • klimat - jak zmiana klimatu wpływa na życie ludzi w różnych częściach świata? Czy może być przyczyną podjęcia decyzji o migracji? Ćwiczenie zachęca do refleksji nad tym, jak będzie wyglądała nasza planeta i życie na niej za trzydzieści lat w kontekście zmiany klimatu, a także do poszukiwania rozwiązań, by skutecznie przeciwdziałać globalnemu ociepleniu.

 

 

  • Pokój na świecie - ćwiczenie zmusza do zastanowienia się, jak powinien być urządzony świat, by wszyscy ludzie mieli równe szanse rozwoju. Uczniowie i uczennice przygotują swoje dzienniki marzeń, w których odpowiedzą na pytanie, kim chcą zostać w przyszłości. Poznają marzenia bohaterów i bohaterek opowieści filmowej pt. Dzienniki marzeń zrealizowanej przez UNHCR. 
  •  

 

Zachęcamy także do przeprowadzenia z młodzieżą projektu uczniowskiego na postawie opowieści migrantów i migrantek z Waszego sąsiedztwa. Pomoże Wam w tym nasz przewodnik. Znajdziecie w nim wyjaśnienie celów
tego działania, dowiecie się więcej o opowieściach i storytellingu („więcej”, bo na pewno każda i każdy z Was ma już jakąś wiedzę i doświadczenie w tej materii, choć może jeszcze o tym nie wie), na nowo odkryjecie swoje sąsiedztwo i zagłębicie się w temat migracji poprzez opowieści osób z takim doświadczeniem. Czeka Was trochę teorii i dużo praktyki, dzięki którym przygotujecie się do zaplanowania i przeprowadzenia własnego projektu.

 

Wszystkie materiały zostały przygotowane w ramach projektów "Historie i fakty o migracjach na XXI wiek".