RAZEM DLA RÓWNOŚCI PŁCI W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Nauczycielki i nauczyciele przedmiotowi oraz wychowawczynie i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych! 

Jeśli poszukujesz inspirujących materiałów oraz metod angażowania Młodzieży w nauki ścisłe, chcesz zadbać o równość płci w klasie zapraszamy do Programu Globalna szkoła ze ścieżką Razem dla równości płci. Naszym celem jest rozbudzanie u młodzieży, w szczególności u dziewcząt, zainteresowania nauką przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Kluczowym jego elementem realizacji ścieżki jest wspólne stworzenie przestrzeni w szkole, do nauki w atmosferze równości, nauczanie na prawdziwych przykładach, z możliwością zastosowania przyswajanej wiedzy w praktyce. 

Dla kogo? 
Program Globalna szkoła ze ścieżką Razem dla równości płci, skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek przedmiotów ścisłych (m.in. biologia, chemia, fizyka lub matematyka) oraz osób odpowiedzialnych za wychowanie (m.in. wychowawców i wychowawczyń klas oraz bibliotekarek i bibliotekarzy) w szkołach podstawowych, w klasach VI-VIII oraz w szkołach ponadpodstawowych.


Kiedy?
Program jest realizowany w okresie: 22.09.2021 - 30.06.2022. 

Dlaczego Razem dla równości płci?
Program Globalna szkoła ze ścieżką Razem dla równości płci ma na celu wsparcie uczestników i uczestniczki w rozbudzaniu u młodzieży, w szczególności u dziewcząt, zainteresowania nauką przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. W programie łączymy nauki ścisłe z rozmową o społecznych wyzwaniach, i pracą nad atmosferą równości w klasie. Do strategii naszego działania należy:

 • nauka na prawdziwych przykładach,
 • wprowadzanie na zajęciach wzorców do naśladowania dla chłopców i dziewcząt (naukowcy i naukowczynie, odkrywcy i odkrywczynie),
 • wzmacnianie młodzieży w rozwoju ich zainteresowań i umiejętności z wykorzystaniem metody nauki umysłu nastawionego na rozwój,
 • przeciwdziałanie stereotypom,
 • wykorzystanie wiedzy w praktyce i wspólne działania na rzecz wybranego wyzwania globalnego.

Uczestniczki i uczestnicy projektu:

 •  wezmą udział w kursie internetowym i webinarze wprowadzającym (otrzymają pakiet wprowadzający do programu),
 •  założą STEM Klub z grupą min. 10 uczniów i przeprowadzą minimum 6 spotkań dla STEM Klubu,
 •  przeprowadzą projekt młodzieżowy „Globalne wyzwania - lokalne rozwiązania".

Naszym uczestnikom i uczestniczkom w ramach realizacji ścieżki oferujemy:

 • Kurs internetowy wraz z kompletem materiałów edukacyjnych umożliwiających przeprowadzenie angażujących spotkań STEM Klubu (scenariusze lekcji, prezentacje, gry, karty pracy),
 • Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach Programu Globalna szkoła dla uczestników i uczestniczek wszystkich trzech ścieżek:
  • webinarium przygotowujące nauczycieli i nauczycielki do szkolnych obchodów europejskiego święta Tydzień Edukacji Globalnej (październik/listopad),
  • Festiwal Internetowy z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej (listopad),
  • webinarium przygotowujące do podsumowania projektów młodzieżowych, kierowane do członków i członkiń STEM Klubów (styczeń),
  • podsumowanie projektów młodzieżowych realizowanych w ramach programu “Globalna szkoła” podczas Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych Centrum Edukacji Obywatelskiej (zadanie nieobowiązkowe).

W programie naszym celem jest stworzenie atrakcyjnych warunków do nauki, w tym tworzenie przestrzeni do nauki bez uprzedzeń (dotyczących płci lub dotychczasowych osiągnięć na lekcjach z przedmiotów ścisłych), przez zajęcia dodatkowe w STEM Klubie. Ważnym elementem oferowanych działań dla młodzieży jest nauka na przykładach, z możliwością zastosowania przyswajanej wiedzy w praktyce. Działanie w STEM Klubie umożliwia również nabycie szeregu umiejętności, takich jak: krytyczne myślenie, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, a także rozwijanie w młodzieży poczucia wpływu i kreatywności. To kluczowe kompetencje, które stanowią podstawę nauczania i są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania w codziennym życiu, a także w przyszłości na rynku pracy. Szczególny nacisk w tym zakresie będzie położony na kwestię wspierania i wzmacniania dziewcząt.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegóły dotyczące warunków udziału odnajdziesz w >>REGULAMINIE<< programu.
 
Na zgłoszenia czekamy do 12 września 2021 - Formularz zgłoszeniowy dostępny jest >>TUTAJ<<. 

KONTAKT: Justyna Zamojda: justyna.zamojda@ceo.org.pl, tel. 22 825 05 50 wew. 234