Dołącz do "Globalna szkoła. Razem dla migracji"

Współczesny świat oferuje nam możliwość mobilności na niespotykaną do tej pory skalę. To jeden z ważnych czynników, który wpływa na dzisiejsze migracje.  Szacuje się, że na całym świecie co trzecia osoba posiada doświadczenie migracji, zaś 18 milionów Polaków lub osób polskiego pochodzenia żyje poza granicami kraju. Polska staje się także coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla migrantów i migrantek. Około 45 proc. przebadanych młodych Polaków i Polek deklaruje, że spotyka w swoich szkołach uczniów–cudzoziemców („Współczesne migracje”, Raport z badania, 2020, CEO). Migracje w coraz większym stopniu stają się elementem naszej codzienności i wpływają na rzeczywistość młodych.

 

Na czym polega udział w ścieżce programu “Globalna szkoła. Razem o migracjach”? Co robią uczniowie i co robi nauczyciel?

Udział nauczyciela i nauczycielki w ścieżce “Razem o migracjach” w ramach programu “Globalna szkoła” polega na zdobyciu wiedzy na temat procesów migracyjnych w kontekście lokalnym i globalnym oraz rozwinięciu umiejętności i kompetencji potrzebnych w pracy metodą projektu młodzieżowego wokół zagadnienia współczesnych migracji. 

 

Zapraszamy nauczycieli, nauczycielki, pedagogów, pedagożki, bibliotekarki i bibliotekarzy, którzy chcą, współpracując z młodzieżą, zaangażować się w działania edukacyjne poświęcone zagadnieniu współczesnych migracji ludności. Zdobywając wiedzę o przyczynach i skutkach przemieszczania się ludności w kontekście lokalnym i globalnem oraz rozwijając swój warsztat prac nauczyciele i nauczycielki mogą wpłynąć na wzrost kompetencji młodzieży takich jak: samoświadomość, kompetencje społeczno-antydyskryminacyjne, kompetencje obywatelskie i krytyczne rozumienie otaczajacego nas świata. 

 

Nauczyciel/Nauczycielka w ścieżce “Razem o migracjach” bierze udział w kursie internetowym (wrzesień 2021-maj 2022) w ramach którego, jest wspierany w prowadzeniu lekcji przedmiotowych, godzin wychowawczych i realizacji projektu szkolnego z młodzieżą poświęconego kulturze włączającej migrantów i migrantki. 
Nauczyciel prowadzi zajęcia z uczniami i uczennicami wykorzystując narzędzia edukacyjne, takie jak:

1.) krótkometrażowe filmy prezentujące perspektywę osób z doświadczeniem migracyjnym oraz ekspertek i ekspertów badających procesy migracyjne,

2.) metodę storytelling czyli opowieści migrantów i migrantek odnoszące się do wyobraźni słuchających angażując ich myśli i emocje co ułatwia przekazywania faktów, tłumaczenia zawiłych procesów,

3). rozmowę w klasie, która otwiera na różne punkty widzenia na trudniejsze, społeczne tematy i w której każdy głos brany jest pod uwagę.


Nauczyciel/Nauczycielka uczestnicząc w kursie otrzymuje wsparcie mentora/mentorki, czyli drugiego doświadczonego nauczyciela i zestaw gotowych scenariuszy, wskazówek metodycznych i dostęp do aktualnej wiedzy o migracjach. Kursowi towarzyszą tematyczne szkolenia stacjonarne i online, webinaria dla nauczycieli oraz warsztaty dla młodzieży wspierające w realizacji projektów uczniowskich.

Jakie korzyści czerpią uczniowie i uczennice z udziału w programie? Jakie kompetencje rozwijają? Jaką mogą zdobyć wiedzę?

 • Młodzież rozwija swoją wiedzę o migracjach jako o naturalnym, powtarzającym się procesie, ale jednocześnie bardzo złożonym i wielowymiarowym zjawisku. Przygląda się temu krytycznie z perspektywy globalnej i lokalnej.

 • Młodzież rozwija swoje kompetencje społeczno-antydyskryminacyjne przyglądając się własnym przekonaniom i emocjom związanym z tematem migracji. Podejmuje refleksję na temat własnej tożsamości i jej wpływu na postrzeganie innych. To znakomita okazja do dyskutowania o problemach współczesnego świata, takich jak migracje oraz o wartościach z nimi związanych. Młodzież jest przygotowywana do świadomych wyborów, dostaje szansę rozpoznać, co jest dla niej ważne i uczy to wyrażać.

 • Młodzież dowiaduje co charakteryzuje dobrą rozmowę i czym jest dialog. Uczy się wyrażać własne zdanie w sposób konstruktywny i w atmosferze szacunku oraz kształtuje umiejętności słuchania, dostrzegania innych perspektyw i prowadzenia dialogu.

 • Młodzież podejmuje działania na rzecz budowania kultury włączającej w swoim sąsiedztwie realizując projekt młodzieżowy na rzecz integracji migrantów i migrantek ze społecznością lokalną. Uczniowie i uczennice wzmacniają swoje poczucie sprawstwa jako jednostki i część większej grupy oraz budowanie poczucia indywidualnej i zbiorowej solidarności i odpowiedzialności za otaczającą nas społeczność.

Wejdź z młodzieżą, z którą pracujesz, na ścieżkę edukacyjną “Razem o migracjach”
To pierwszy krok do dołączenia do grupy nauczycieli i nauczycielek wspierających młodzież w prowadzeniu rozmów o migracjach i realizacji projektów młodzieżowych na rzecz kultury włączającej. 

 

Zobacz trailer do jednego z filmów edukacyjnych pt. "Opowieści o migracjach", który proponujemy w kursie.


Migracje stanowią jedno ze współczesnych wyzwań globalnych. Warto uczyć się analizować to zjawisko i rozmawiać o nim z młodymi ludźmi.

JAK TO DZIAŁA?

1. Dołączasz do grupy Zarejestrować się do ścieżki “Razem o migracjach” może każdy nauczyciel i nauczycielka, psycholog/psycholożka, bibliotekarz/bibliotekarka ze szkoły podstawowej (klasy VI-VIII) i szkoły ponadpodstawowej, niezależnie od uczonego przedmiotu.
2. Przechodzisz przez kurs, bierzesz udział w szkoleniach i warsztatach Kurs podzielony jest na moduły. Bierzesz udział w poszczególnych częściach, dostajesz pakiety informacji, dzielisz się swoimi refleksjami z innymi.
3. Prowadzisz z uczniami i uczennicami zajęcia i rozmowy na podstawie materiałów edukacyjnych CEO

4. Wspierasz uczniów i uczennicew w realizacji projektu młodzieżowego na rzecz kultury włączającej
4. Podsumowujesz projekt młodzieżowy
5. Otrzymujesz certyfikat potwierdzający ukończenie kursu, a grupa uczniowska dyplomy dokumentujące zrealizowanie projektu młodzieżowego. 

 

NA CZYM POLEGA UDZIAŁ W KURSIE INTERNETOWYM?

I SEMESTR: UCZYMY SIĘ!   
W I semestrze roku szkolnego nauczyciele i nauczycielki uczestniczące w kursie internetowym zwiększąją swoją wiedzę o globalnych współzależnościach i współczesnych migracjach oraz zdobywają umiejętności metodyczne potrzebne do wpływania na rozwój kompetencje młodzieży takie jak: samoświadomość globalna i krytyczne myślenie. Znajdą grupę młodzieży (5-10 osób), która zaangażuje się w działania na rzecz kultury właczającej. Nauczyciele i inauczycielki przeprowadzają cykl zajęć z młodzieżą na podstawie scenariuszy zaproponowanych przez CEO i przygotoują młodzież do działania metodą projektu uczniowskiego. Grupy młodzieżowe w I semestrze roku szkolnego poznają zagadnienia związane z współczesnymi migracjami i krytycznym myśleniem.


II SEMESTR: DZIAŁAMY!
W II semestrze roku szkolnego nauczyciele i nauczycielki uczestniczące w kursie internetowym koncentrują swoje działania na prowadzeniu działań w przestrzeni szkolnej i/lub lokalnej. Nauczyciel lub nauczycielka przeprowadzi z grupą uczniów i uczennic projekt młodzieżowy. Grupy młodzieżowe będą pracować nad projektem młodzieżowym na rzecz budowania kultury włączającej w swoim sąsiedztwie realizując działanie na rzecz integracji migrantów i migrantek ze społecznością lokalną.

 

OFEROWANE WSPARCIE

W ramach ścieżki "Razem o migracjach w programie "Globalna szkoła" CEO zapewni Ci wsparcie, abyś mógł lub mogła zrealizować wszystkie kroki:

 • Kurs internetowy wraz z kompletem materiałów edukacyjnych umożliwiających przeprowadzenie angażujących spotkań i zajęć z młodzieżą (scenariusze lekcji i godzin wychowawczych, krótkometrażowe filmy edukacyjne gry, karty pracy)
 • Szkolenie wprowadzające do kursu i podsumowujące działania w formule stacjonarnej lub online zależnie od sytuacji epidemicznej w kraju
 • Warsztaty dla nauczycieli jak i dla uczniów i uczennic z wykorzystania metody storytelling w działaniach edukacyjnych
 • Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach Programu Globalna szkoła dla uczestników i uczestniczek wszystkich trzech ścieżek:
  • webinarium przygotowującym nauczycieli do szkolnych obchodów europejskiego święta Tydzień Edukacji Globalnej (listopad 2021 r.)
  • webinarium przygotowującym do podsumowania projektów młodzieżowych (maj 2022 r.)
  • Udział w podsumowaniu projektów młodzieżowych realizowanych w ramach programu “Globalna szkoła” podczas Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych Centrum Edukacji Obywatelskiej (czerwiec 2022 r.)

 

Zarejestruj się już dzisiaj!

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ. Rejestracja otwarta jest do września 2021 roku. Zanim się zarejestrujesz, upewnij się, że przeczytałeś REGULAMIN.

Pytania prosimy kierować do koordynatorki projektu: Julii Godorowskiej (julia.godorowska@ceo.org.pl).

 

Ścieżka "Razem o migracjach" jest częścią projektu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i współfinansowany przez Polsko-Amerykańską