Rekrutacja do nowych projektów w Warszawie i Białymstoku

Rozpoczynamy rekrutację do kolejnych projektów edukacyjnych. Tym razem kierujemy działania do nauczycieli i grup uczniów z warszawskich i białostockich szkół.

Warszawa

PoczytajMY o migracjach

#czytelnictwo, #migracje, #wolontariat
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne
Okres trwania projektu: I semestr 2017/18
Zgłoszenia: nauczyciele z grupami uczniów
Rekrutacja do 13.09.2017 r.

Zgłoszona do projektu młodzież prowadzi Kluby czytelnicze w ramach których przygotowuje zajęcia na temat współczesnych migracji dla swoich młodszych kolegów z lokalnych ośrodków edukacyjno-wychowawczych. Młodzież czyta dzieciom wybrane fragmenty książki pt. „Chłopca z Lampedusy” R. Witka, wokół których prowadzi zajęcia na podstawie materiałów CEO. Spotkania te mają na celu wspieranie dzieci i młodzieży w poznawaniu różnorodnego oblicza migracji, w tym praw człowieka oraz rozwoju umiejętność prowadzenia rozmów sprzyjających otwartości i empatii.

 W ramach projektu zapraszamy młodzież i nauczycieli do wzięcia udziału w:
- szkoleniu wprowadzającym dla Klubów czytelniczych (4 uczniów + 1 nauczyciel);
- webinarium dla Klubów czytelniczych;
- kursie internetowym CEO„Rozmawiajmy o uchodźcach” dla chętnych nauczycieli.

 Każdy Klub czytelniczy otrzyma wsparcie mentorskie, pakiet materiałów merytoryczno-metodycznych w tym publikację, która pomoże w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć dotyczących tematyki migracyjnej dla najmłodszych oraz egzemplarz książki dla dzieci na podstawie, której będą odbywały się zajęcia.

Szczegółowe informacje: poczytajmy.ceo.org.pl

Warszawo, weź oddech

#edukacja ekologiczna, #czyste powietrze, #projekty uczniowskie
VII klasy szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe
Okres trwania projektu: I semestr 2017/18
zgłoszenia: nauczyciele z grupami uczniów
Rekrutacja do 10.09.2017 r.

“Weź oddech” to semestralny program edukacji ekologicznej i aktywności społecznej promujący ochronę czystości powietrza i zaangażowania obywatelskiego na jego rzecz. Poszczególne części programu dają wsparcie nauczycielom w pracy z uczniami w tym obszarze oraz uczniom w realizowaniu projektów na rzecz przeciwdziałania smogowi w naszym mieście.

- 6-godzinne szkolenie dla nauczycieli nt. ochrony czystości powietrza i metod pracy z młodzieżą w tym temacie;
- Lekcje nt. niskiej emisji poprowadzone przez nauczycieli na podstawie dostarczonych scenariuszy i materiałów CEO;
- Projekty uczniowskie w formie kampanii edukacyjno-informacyjnych;
- Materiały on-line dla uczniów w formie kursu internetowego wspierające w prowadzeniu projektu uczniowskiego.

Szczegółowe informacje: wezoddech.ceo.org.pl

Białystok

Weź oddech w Białymstoku

#edukacja ekologiczna, #czyste powietrze, #projekty uczniowskie
VII klasy szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe
Okres trwania projektu: I semestr 2017/18
zgłoszenia: nauczyciele z grupami uczniów
Rekrutacja do 10.09.2017 r.

“Weź oddech” to semestralny program edukacji ekologicznej i aktywności społecznej promujący ochronę czystości powietrza i zaangażowania obywatelskiego na jego rzecz. Poszczególne części programu dają wsparcie nauczycielom w pracy z uczniami w tym obszarze oraz uczniom w realizowaniu projektów na rzecz przeciwdziałania smogowi w naszym mieście.

- 6-godzinne szkolenie dla nauczycieli nt. ochrony czystości powietrza i metod pracy z młodzieżą w tym temacie;
- Lekcje nt. niskiej emisji poprowadzone przez nauczycieli na podstawie dostarczonych scenariuszy i materiałów CEO;
- Projekty uczniowskie w formie kampanii edukacyjno-informacyjnych;
- Materiały on-line dla uczniów w formie kursu internetowego wspierające w prowadzeniu projektu uczniowskiego.

Szczegółowe informacje: wezoddech.ceo.org.pl

 

  

Dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku