Rekrutacja do programów edukacyjnych na rok szkolny 2021/2022

Jak działa świat pełen współzależności? Jak dbać o przyrodę, zwierzęta, klimat i o innych ludzi?Jak odnaleźć się w szumie często sprzecznych ze sobą informacji? Jaki wpływ mam na świat, a jaki wpływ na mnie mają zjawiska globalne? Warto w szkole zadawać takie pytania i wspólnie z uczniami i uczennicami szukać na nie odpowiedzi. By łatwiej było je znaleźć, zapraszamy do skorzystania ze wsparcia naszych ekspertek i ekspertów w programach „Globalna szkoła” i „Ekologiczna szkoła”.
 

 

Nasze wsparcie sprawdzi się zarówno w szkołach małych, wiejskich, jak i w tych, które znajdują się w dużych miastach (w ofercie znajduje się także program skierowany młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach wychowawczych i szkołach branżowych!). Stawiamy na przyjazne materiały oraz praktyczne wskazówki i rozwiązania. Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej jest możliwa niezależnie od warunków pracy szkoły (stacjonarnych, hybrydowych lub zdalnych).

 

1. Program "Globalna szkoła" - bezpłatny roczny program edukacji globalnej dla nauczycieli i nauczycielek, wychowawców, wychowawczyń, bibliotekarzy. Wzmacnia wiedzę na temat globalnych współzależności, wzmacnia wiedzę na temat róznych części świata i globalnych zjawisk, pomaga powiązać to, co lokalne z tym, co globalne. W pierwszym modle nauczyciel i nauczycielka bierze udział w kursie, na którym rozwija swoją wiedzę i umeiejętności, a następnie przechodzi do realizacji programu z wybranej przez siebie ścieżki:
  • Ścieżka "Razem dla klimatu" - Uczniowie i uczennice zdobywają wiedzę na temat możliwości lokalnego i globalnego działania na rzecz ochrony klimatu. Przy wsparciu opiekuna lub opiekunki grupy prjektowej poszerzają także swoją wiedzę o tym, czym jest zmiana klimatu oraz jakie są jej skutki. Zakładając Klimatyczną Redakcję Szkolną lub przeprowadzając Akcję dla klimatu, rozwijają umiejętności krytycznego myślenia, rozumienia globalnych współzależności, wyznaczania celów i współpracy w grupie. 

Wszystkie informacje dostępne TUTAJ.

Formularz rejestracyjny znajdziecie TUTAJ.

  • Ścieżka "Razem dla równości płci" - Ścieżka rozbudza u młodzieży, szczególnie u dziewcząt, zainteresowania naukowe oraz zwiększa ich świadomość dotyczącą równości płci. Młodzi ludzie przyglądają się temu zagadnieniu w kontekście nauk ścisłych oraz wspólnie tworzą przestrzeń do nauki bez uprzedzeń. W drugim semestrze młodzież przy wsparciu nauczyciela lub nauczycielki tworzy projekty edukacyjne dotyczące równości płci w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju, dotyczące nauk ścisłych i zagadnień naukowych. Rozwija tym samym wiarę we własne możliwości, poczucie wspólnoty, kreatywność oraz kształtuje odpowiedzialność społeczną. 

Wszystkie informacje dostępne TUTAJ.

Formularz rejestracyjny znajdziecie TUTAJ.

  • Ścieżka "Razem o migracjach" - wzmacnia u młodzieży kompetencji takich jak: samoświadomość globalna, kompetencje społeczno-antydyskryminacyjne, obywatelskie i krytyczne rozumienie otaczającego nas świata. Są one bowiem potrzebne do prowadzenia rozmów i realizowania projektów dotyczących trudniejszych społecznych tematów. Wsparcie proponowane w tej ścieżce dostarcza wiedzy i narzędzi do prowadzenia lekcji przedmiotowych oraz godzin wychowawczych związanych z zagadnieniem migracji. 

Więcej informacji dostępne TUTAJ.

Formularz rekrutacyjny znajdziecie TUTAJ.

2. Program "Ekologiczna szkoła" - pogłębia u młodzieży świadomość dotyczącą środowiska naturalnego, więź z naturą i poczucie odpowiedzialności za lokalne otoczenie. Skupia się na rozbudzeniu u uczniów i uczennic zainteresowania tym, co dookoła nas, uczy rozpoznawania zagrożeń i wyzwań związanych z ochroną przyrody. Uczestniczki i uczestnicy przy wsparciu opiekuna tworzą warunki do nauki w terenie i nawiązują współpracę z lokalną społecznością.

Więcej informacji dostępne TUTAJ.

Formularz rekrutacyjny znajdziecie TUTAJ.