Rekrutacja na nowy semestr!

Zapraszamy do udziału w programach edukacji globalnej i ekologicznej w nowym semestrze!

enlightenedNasz program "Rozmawiajmy o uchodźcach" pomoże Ci wyjaśnić młodzieży przyczyny i skutki współczesnych migracji ludności na świecie oraz wesprze w rozwijaniu w tej grupie krytycznego myślenia, argumentowania i wymiany opinii w atmosferze wzajemnego szacunku. "Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy" to ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający nauczycielki i nauczycieli w poruszaniu na zajęciach z młodzieżą tematów związanych ze współczesnymi migracjami i obecnością w Europie i w Polsce migrantów i uchodźców. Dowiedz się więcej: https://migracje.ceo.org.pl/content/jak-dolaczyc
 

enlightenedKurs z edukacji globalnej w programie "W świat z klasą" przeznaczony jest dla nauczycieli i nauczycielek języka polskiego i geografii, pracujących w szkołach podstawowych i zainteresowanych podnoszeniem własnych kompetencji w systematycznym włączaniu zagadnień edukacji globalnej i Celów Zrównoważonego Rozwoju do zajęć przedmiotowych w szkole podstawowej. To doskonała okazja do zdobycia nowej wiedzy i wykorzystania jej w swojej pracy, bowiem edukacja globalna wspiera lepsze uczenie się poprzez pokazywanie wiedzy z innych perspektyw, wzrost atrakcyjności lekcji oraz podniesienie poziomu zaangażowania uczących się. Formuła szkolenia łączy w sobie wygodę i samodzielność pracy oferowaną przez kurs internetowy oraz komfort możliwości skonsultowania swoich działań z mentorem lub mentorką. Więcej o kursie: http://bit.ly/WSK_kurs

enlightened„Girls into Global Stem” to program zachęcający młodzież, głównie dziewczęta, do planowania kariery zawodowej  oraz angażowania się w naukę i badania w obszarze przedmiotów ścisłych.  Jak w inspirujący oraz interesujący sposób włączyć elementy edukacji globalnej do zajęć? Jak zadbać o to, by lekcje były wolne od stereotypów płci? Jak wykorzystywać na lekcjach narzędzia internetowe (praca z ebookiem, aplikacje)? Jak połączyć wszystkie powyższe tematy i zachęcić dziewczęta do nauki, badań i  kariery w obszarze przedmiotów ścisłych i przyrodniczych? Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki na warsztat „Dlaczego Dziewczyny ocalą Planetę?” po odpowiedzi, wiedzę, inspiracje i nowe narzędzia do pracy z młodzieżą. Więcej informacji i zgłoszenia: https://globalna.ceo.org.pl/aktualnosci/girls-into-global-stem/dlaczego-dziewczyny-ocala-planete-szkolenie-stacjonarne-dla

enlightenedProgram Klimat to temat! to program podejmujący aktualne zagadnienia związane z bliskimi nam wszystkich zjawiskami i wydarzeniami. Ma na celu przybliżenie konsekwencji zmiany klimatu na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu oraz możliwości osobistego wpływu na ich ograniczenie lub łagodzenie w perspektywie lokalnej i globalnej. Program stanowi zaproszenie do rozmowy na temat zmiany klimatu z różnych perspektyw i dla różnych odbiorców: m.in. społeczności szkolnych i lokalnych. Zaangażuj uczniów i uczennice w działania na rzecz klimatu: http://bit.ly/KTT_2019