Rekrutacja na semestr letni 2019/2020

 

4 proste sposoby na zaangażowanie młodzieży w życie społeczne


Jeśli masz w sobie wrażliwość na otaczający nas świat, to naprawdę warto, abyś przekazał/przekazała ją młodym ludziom, których uczysz na co dzień! Jak zrobić to w sposób poprawny, bezpieczny, a jednocześnie angażujący i ciekawy, możesz dowiedzieć się tego w ramach bezpłatnych programów edukacyjnych Centrum Edukacji Obywatelskiej.

             

 

W ramach programów zapewniamy między innymi:

– wsparcie ekspertów/ek i praktyków/czek,
– inspirujące scenariusze zajęć i przewodniki metodyczne,
– angażujące webinaria i szkolenia,
– udział w ogólnopolskiej prezentacji podsumowującej program,
zaświadczenie/dyplom na zakończenie programu.

 

Wspieraj młodzież w angażowaniu się w życie społeczne i rozwiązywaniu wyzwań współczesnego świata na 4 sposoby:

 

wspólnie z nami znajdziesz sposoby na to, jak chronić klimat z młodzieżą

wspólnie z nami dowiesz się, jak rozmawiać z młodzieżą o uchodźcach

wspólnie z nami zorganizujesz z młodzieżą działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

wspólnie z nami wzbudzisz wśród młodzieży zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i technologiami informatycznymi


A poza tym przeprowadzisz w szkole wiele ciekawych zajęć, poszerzysz wiedzę i umiejętności, poczujesz satysfakcję z pracy! Wszystko to przy wsparciu doświadczonych specjalistów i ekspertek w edukacji globalnej oraz razem z grupą pozostałych nauczycieli i nauczycielek z całej Polski, dla których ważne jest rozwijanie wśród swoich uczniów i uczennic aktywnej postawy obywatelskiej.

 

 


Wspólnie z nami znajdziesz sposoby na to, jak chronić klimat z młodzieżą

BEZPŁATNY KURS ONLINE KLIMAT TO TEMAT

#zmiana klimatu #równość płci #Cele Zrównoważonego Rozwoju #sprawiedliwość klimatyczna #sprawczość #projekty młodzieżowe #newsletter

Czego się nauczyli nauczyciele/ki i młodzież w poprzedniej edycji kursu?
"Poznaliśmy przyczyny i skutki zmian klimatu. Uczyliśmy się, jakie działania każdy z nas może podjąć, by ograniczyć zmiany klimatyczne."

"Doszłyśmy do refleksji, że rzeczywiście mamy wpływ na to w jakich warunkach będą żyli ludzie w krajach Globalnego Południa, a zmianę nawyków powinnyśmy zacząć od siebie."

"Dzięki udziałowi w programie nauczyłam się lepszej współpracy z uczniami."

"Dzięki udziałowi w programie i realizację projektu społecznego, zdobyłyśmy doświadczenie i praktyczne kompetencje, niemożliwe do zdobycia tradycyjnymi metodami nauczania. Miałyśmy możliwość rozwijania pasji, zainteresowań, wiedzy, umiejętności i doświadczeń niezwiązanych z nauką w szkole."


JAK DOŁĄCZYĆ DO KURSU?

enlightenedCo zyskacie Ty i Twoi uczniowie i uczennice?
– Dowiecie się, jakie są przyczyny i skutki zmiany klimatu
– Spojrzycie na zmianę klimatu z perspektywy kobiet
– Nawiążesz lepszy kontakt z młodzieżą
– Młodzież zdobędzie praktyczne umiejętności dzięki realizacji projektu młodzieżowego (np. praca w grupie, określenie celu działania, komunikacja, tworzenie harmonogramu itd.)
– Poczujecie, że Wasz głos jest ważny.

 


Wspólnie z nami dowiesz się, jak rozmawiać z młodzieżą o uchodźcach

#migracje ludności   #uchodźstwo   #nauka rozmawiania z osobami o różnych poglądach #lekcje przedmiotowe i godziny wychowawcze   #kurs online i szkolenie

BEZPŁATNY KURS ONLINE ROZMAWIAJMY O UCHODŹCACH

Zapoznaj się z wypowiedziami młodzieży, która dzięki zaangażowaniu swoich nauczycieli/ek, uczestniczyła w zajęciach poświęconych dobrym rozmowom nt. migracji ludności i uchodźstwa.

"Teraz pamiętam o tym, że jak chcę się czegoś dowiedzieć na jakiś trudniejszy temat, to nie wystarczy jak się kiedyś robiło wklikać hasło w googla i czytać na pierwszej lepszej stronie która wyskoczy. Patrzy się na to co to jest za strona, sprawdza się jakie ma inne artykuły, na co się powołuje."
"Często jest tak, że jak ktoś ma inną opinię, to gdy się drąży temat zamiast go szybko zamknąć, to łatwo można doprowadzić do kłótni. A tutaj jednak można było pogadać, każdy mógł powiedzieć co sądzi o danym temacie, nie było raczej przerywania czy zakrzykiwania. Tak powinno być."
"Dobre było to, że dowiedzieliśmy się wiele o tym co się dzieje za granicą, jakie są problemy ludzi w innych krajach. Tematyka była bardzo ciekawa. Pojawiały się fajne, poważne tematy, można było się sporo dowiedzieć takich rzeczy, o których się mało mówi."

 

JAK DOŁĄCZYĆ DO KURSU?

enlightenedCo zyskacie Ty i Twoi uczniowie i uczennice?
– wiedzę o aktualnych wydarzeniach dotyczących migracji ludności w kraju i na świecie
– staną się świadomymi uczestnikami i uczestniczkami publicznej debaty na ważne globalnie tematy
– w praktyce poćwiczysz prowadzenie rozmów z młodzieżą z poszanowaniem różnych punktów widzenia na często kontrowersyjne tematy
– gotowe zestawy materiałów i scenariuszy do wykorzystania w pracy z młodzieżą
– certyfikat wyróżniający Twoją pracę i zdobyte umiejętności

 


Wspólnie z nami zorganizujesz z młodzieżą działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

#edukacja globalna   #Cele Zrównoważonego Rozwoju #projekty młodzieżowe   #kompetencje kluczowe

BEZPŁATNY KURS ONLINE "W ŚWIAT Z KLASĄ. ŚCIEŻKI DO CELÓW"

Jakimi tematami się zajmiesz?
- wyzwania współczesnego świata (m.in. migracje, zmiana klimatu, równość płci)
- jak realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju dzięki projektom młodzieżowym w szkole

enlightenedCo zyskają Twoi uczniowie i uczennice?
– wiedzę nt. współzależności globalnych
– praktyczne umiejętności związane z realizacją projektów młodzieżowych (m.in. umiejętności współpracy, promocji działań, odpowiedzialności, solidarności)
– trening kompetencji kluczowych (m.in. krytycznego myślenia, syntezy i analizy informacji, komunikacji)

Czego się nauczyli nauczyciele/ki i młodzież w poprzedniej edycji kursu?

"Udało mi się zdobyć praktyczne umiejętności tworzenia scenariuszy i projektów"
"Z większą uwagą analizuję cele lekcji"
"Nabrałam odwagi do wprowadzania zupełnie nowych treści przy okazji osiadłych w tradycji tekstów"
"Mam teraz o wiele więcej pomysłów na lekcje" 
"Przeprowadziłam właśnie (…) lekcję otwartą w mojej szkole na temat "Różne oblicza rolnictwa w Afryce", którą zaliczam do bardzo udanych …. zgłosiłam dyrekcji innowację pedagogiczną w postaci realizacji projektu edukacyjnego W świat z klasą"
"Nie udałoby się tego wszystkiego osiągnąć gdyby nie wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, i to miało tu miejsce. Niezwykle pomocne były spotkania na żywo podczas obu szkoleń, wprowadzającego i podsumowującego. Przede wszystkim cieszę się, że moi uczniowie (chyba) po raz pierwszy zetknęli się z zagadnieniami edukacji globalnej na języku polskim i w ogóle w szkole. Jestem dumna z ich pracy na zajęciach dotyczących migracji. Byli bardzo zaangażowani i chętnie uczestniczyli we wszystkich działaniach"

JAK DOŁĄCZYĆ DO KURSU?

 


Wspólnie z nami wzbudzisz wśród młodzieży zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i technologiami informatycznymi

#nauki ścisłe #eksperymenty, gry, symulacje #równość płci #STEM Klub #wyzwania globalne #projekty młodzieżowe

BEZPŁATNY KURS ONLINE WZÓR NA ŚCISŁE

Za co doceniają nas nauczycielki i nauczyciele:
"Dowiedziałam się jak odnieść to co robię, do Celów Zrównoważonego Rozwoju."
"Uświadomiłam sobie, jak ważne jest docenianie innych, będę doceniać."
"Najważniejsze przesłanie: podążać za potrzebami dzieci i wspierać je w ich wyborach."
"Zauważyłam, że często działamy według stereotypów nawet nie wiedząc o tym."
"Zwrócę większą uwagę w mojej pracy na równość płci i łamanie stereotypów."
"Zauważyłam możliwość wykorzystania zainteresowań i talentów uczniów."
"Teraz wiem, jak zacząć i zaplanować działania w STEM Klubie."

 

JAK DOŁĄCZYĆ DO KURSU?
enlightenedCo zyskają Ty i Twoi uczniowie i uczennice?
– inspirujące materiały oraz spotkania angażujące młodzież w nauki ścisłe,
– włączenie na na zajęciach perspektywy aktualnych wyzwań globalnych, 
– sprawdzone strategie angażowania dziewcząt w przedmioty ścisłe, dobre praktyki do wykorzystania podczas zajęć,
– STEM Klub umożliwi nabycie młodzieży szeregu umiejętności, takich jak: krytyczne myślenie, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, poczucie wpływu i kreatywność.


 

Czekamy na Ciebie!

Jeżeli chcesz poznać tajniki sposobów jak zaangażować młodzież w życie społeczne i swoimi lekcjami przedmiotowymi, godzinami wychowawczymi i projektami młodzieżowymi, przyciągnąć uwagę uczniów i uczennic w swojej szkole, chętnie Cię w tym wesprzemy - wyślij formularz zgłoszeniowy do bezpłatnych projektów.