PAKIET EKSPERCKI "JAK ROZMAWIAĆ O WIELOKULTUROWOŚCI W SZKOLE"

Pakiet ekspercki "Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole" jest adresowany do kadry zarządzającej i pedagogicznej ze szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i gimnazjum. W materiałach znajdujących się w Pakiecie eksperckim znajdują się praktyczne porady i odpowiedzi na pytania: Jak kadra zarządzająca i pedagogiczna może wspierać ucznia z doświadczeniem migracyjnym? Z jakimi wyzwaniami mierzy się szkoła? Co może zrobić dyrektor/ka, wychowawca/czyni klasy, nauczyciel/ka, pedagog/żka i bibliotekarz/ka, aby budować integrację w wielokulturowej szkole?

Pakiet ekspercki to:

- materiał dla dyrektora to wskazówki metodyczne, które pomogą w diagnozie szkoły pod kątem otwartości i włączania tematyki wielokulturowej oraz kompetencji nauczycieli do podejmowania działań w tej tematyce.
- materiał dla pedagoga/psychologa, zawierający wskazówki i gotowe materiały, jak udzielić pomocy dziecku cudzoziemskiemu w poradzeniu sobie z doświadczeniem migracyjnym w środowisku szkolnym oraz do pracy z klasą, do której taka osoba ma dołączyć.
- materiał dla nauczycieli przedmiotowych, w którym znajdą się gotowe do użycia ćwiczenia i materiały źródłowe do pracy z wielokulturową grupą na zajęciach np. j. polski, historia, wos
- materiał dla wychowawców klas składający się z check listy umożliwiającej, przeprowadzoną wspólnie z uczniami diagnozę klasy pod kątem otwartości na różnorodność oraz wskazówki z grupą wielokulturową.
-materiał dla bibliotekarzy ze sprawdzonymi metodami promującymi czytelnictwo wspierające rozwój wrażliwości kulturowej i społecznej uczniów, w tym wrażliwość na wielokulturowość.

Materiały będą dostępne w wersji elektronicznej pod koniec listopada.

Zamów bezpłatny Pakiet do szkoły przez formularz zamówień: http://bit.ly/PakietEksperckiMocKulturWszkole.

 

Pakiet ekspercki powstały w ramach projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach. Moc kultur w szkole” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, dzięki współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej RP i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca Się.