Rekrutacja do projektu "Rozmawiajmy o uchodźcach" 2017/2018

DOŁĄCZ DO PROJEKTU!

Trwa rekrutacja do kolejnej edycji projektu "Rozmawiajmy o uchodźcach". Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli przedmiotowych, wychowawców i pedagogów szkolnych siódmych klas szkoły podstawowej (dawniej I klasa gimnazjum) oraz II i III klas gimnazju, którzy chcą na swoich zajęciach poruszać tematy związane z obecnością w Europie i w Polsce uchodźców. Zapraszamy te osoby pracujące w szkołach, które zainteresowane są podnoszeniem własnych kompetencji w prowadzeniu zajęć dotyczących tematyki uchodźczej, z wykorzystaniem metod zarówno edukacji międzykulturowej, jak i globalnej. 

 

Rekrutacja trwa do 8 września 2017 r.  Decyduje kolejność zgłoszeń! Pamiętaj, aby w formularzu zaznaczyć datę i miejsce obowiązkowego szkolenia stacjonarnego.

 FORMULARZ REKRUTACYJNY  [kliknij]

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w bezpłatnym, czteromodułowym kursie internetowym pt. „Rozmawiajmy o uchodźcach”, połączonym z jednodniowym szkoleniem stacjonarnym. Projekt odbędzie się w terminie 18 września – 10 grudnia 2017 r.

Głównym celem projektu jest umożliwienie młodym ludziom udziału w procesie podejmowania osobistych, jak również obywatelskich decyzji dotyczących uchodźców. Może się tak stać tylko dzięki poznaniu kluczowych i wiarygodnych informacji dotyczących sytuacji oraz dzięki udziałowi w prowadzących do wzajemnego zrozumienia rozmowach. Właśnie te rozmowy stały się osią realizowanego projektu, w ramach którego zapraszamy na kurs internetowy.


Proponujemy moderowaną przez nauczycielkę/nauczyciela rozmowę, jako formę zajęć szkolnych. Kwestie związane z akceptowaniem bądź nieakceptowaniem uchodźców pokazały powszechną trudność wymiany opinii na tematy kontrowersyjne. Okazało się, że brakuje w polskim społeczeństwie, a w szczególności w rzeczywistości szkolnej, pozytywnych wzorców rzetelnej debaty, służącej wzajemnemu zrozumieniu oraz poznaniu różnorodnych stanowisk. Proponowany Państwu kurs ma przybliżyć takie metody pracy z uczennicami i uczniami, które skupiałyby się właśnie na prowadzeniu pełnych szacunku rozmów, w których znalazłaby się przestrzeń na poruszenie takich zagadnień jak postawy i tworzące te postawy wartości.


Kurs kierowany jest do nauczycielek i nauczycieli przedmiotowych, wychowawców i pedagogów szkolnych siódmych klas szkoły podstawowej (dawniej I klasa gimnazjum) oraz II i III klas gimnazjum, którzy chcą na swoich zajęciach poruszać tematy związane z obecnością w Europie i w Polsce uchodźców. Zapraszamy te osoby pracujące w szkołach, które zainteresowane są podnoszeniem własnych kompetencji w prowadzeniu zajęć dotyczących tematyki uchodźczej, z wykorzystaniem metod zarówno edukacji międzykulturowej, jak i globalnej. Uczestnicy i uczestniczki Kursu otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu stacjonarnym oraz certyfikat potwierdzający kompetencje zdobyte w czasie kursu internetowego.

Dzięki udziałowi w Kursie internetowym oraz szkoleniu stacjonarnym uczestnicy i uczestniczki:

  • otrzymają pakiet scenariuszy lekcji z serii "Rozmawiajmy o uchodźcach" opracowanych przez CEO i będą mieli/miały możliwość zapoznać się z nimi i przetestować je na swoich zajęciach przy zdalnym wsparciu mentorów i mentorek, w tym publikacje “Rozmawiajmy o uchodźcach. Migracje i wielokulturowość” oraz “Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie-lokalnie o migracjach”;

  • otrzymają dla swoich uczniów i uczennic publikację „Klub dobrej rozmowy. Przewodnik dla młodzieży”, wspierającą młodzież w zakładaniu i realizowaniu w szkole Klubu dobrej rozmowy;

  • otrzymają pakiet materiałów metodycznych i merytorycznych, które pomogą w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć dotyczących tematyki uchodźczej w atmosferze wzajemnego szacunku;

  • pogłębią wiedzę dotyczącą tematyki uchodźczej oraz zdobędą podstawowe informacje na temat globalnych migracji (m.in. odnośnie sytuacji w Syrii, innych krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz Wschodniej) w kontekście funkcjonowania współczesnego zglobalizowanego świata i globalnych współzależności;

  • otrzymają narzędzia edukacyjne do wykorzystania w czasie rozmów z młodzieżą na tematy nawiązujące do obecnej sytuacji migracyjnej na świecie.

Na czym polega udział w Kursie internetowym ze spotkaniem stacjonarnym?

Kurs składa się z 4 modułów i prowadzony jest na platformie internetowej CEO. W każdym module uczestnik/uczestniczka otrzymuje materiały edukacyjne, z którymi się zapoznaje, i zadanie do wykonania (np. poprowadzenie lekcji na podstawie wybranego scenariusza zajęć i napisanie sprawozdania na ten temat). Każda osoba pracuje pod opieką mentora/ki, czyli osoby, która ma już bogate doświadczenia w realizacji zajęć o tej tematyce w swojej szkole. Mentor/Mentorka udziela pisemnych informacji zwrotnych odnośnie sprawozdań załączanych przez uczestników/uczestniczki po każdym module. 

Kursowi internetowemu towarzyszyć będzie jednodniowe szkolenie stacjonarne. Udział w szkoleniu stacjonarnym jest obowiązkowy! Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00-16.00 (6h) we wrześniu 2017 roku. Miejsca odbywania się szkolenia znajdują się poniżej. Udział w szkoleniu (tak jak i w kursie internetowym) jest bezpłatny. Osoby uczestniczące pokrywają jedynie koszt dojazdu na szkolenie stacjonarne.

Struktura Kursu internetowego:

Każdy moduł składa się z dwóch części:

  • merytorycznej związanej z tematyką migracyjną i uchodźczą;

  • metodycznej dotyczącej umiejętności rozmawiania z szacunkiem na kontrowersyjne tematy i wzajemnego słuchania się.

W każdym module znajdą Państwo linki do licznych artykułów, scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych, które poszerzą perspektywę patrzenia na tematykę uchodźczą i pozwolą włączać ją zarówno do zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych.

Harmonogram kursu internetowego:

18 września – 10 grudnia 2017 r. (4 moduły)

Moduł I:  (18 września  - 8 października 2017)  Migracje w kontekście globalnym

Moduł II:  (9 października - 29 października 2017)  Migracje w kontekście polskim

Moduł III: (30 października - 19 listopada 2017) Wyzwania związane z migracjami

Moduł IV:  (20 listopada - 10 grudnia 2017) Migracje – przykłady dobrych praktyk

Szkolenie stacjonarne:

DATA:

MIEJSCE:

15 września 2017 (piątek)

WARSZAWA

16 września 2017 (sobota)

POZNAŃ

22 września 2017 (piątek)

LUBLIN

23 września 2017 (sobota)

WARSZAWA

 

Rekrutacja trwa do 8 września 2017 r.  Decyduje kolejność zgłoszeń! Pamiętaj, aby w formularzu zaznaczyć datę i miejsce obowiązkowego szkolenia stacjonarnego.

 FORMULARZ REKRUTACYJNY  [kliknij]

Zapisy do projektu obywają się za pomocą platformy Społeczność CEO.