Światowy Dzień Działania

Dziś Światowy Dzień Działania,  obchodzony w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym świecie tego dnia organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach Zrównoważonego Rozwoju i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz. W naszych programach z zakresu edukacji globalnej od dawna promujemy działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju i zachęcamy do działania.

Czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju?

Sprawiedliwy, zrównoważony i pokojowy świat dla każdego jest nie tylko idealną wizją przyszłości, ale także zobowiązaniem podjętym przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r. i doprecyzowanym poprzez 17 celów zwanych Celami Zrównoważonego Rozwoju, które zostały zawarte w dokumencie "Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030". Jest to wezwanie do działania dla nas wszystkich - obywateli i obywatelek, ale także rządów, sektora prywatnego i instytucji międzynarodowych. Aby osiągnąć wszystkie Cele i przypisane im 169 szczegółowych zadań określonych w Agendzie 2030, wszystkie sektory muszą ściśle współpracować i szukać wspólnych rozwiązań globalnych wyzwań. Kwestie społeczne, gospodarcze i kulturowe związane z globalnym rozwojem są często wzajemnie powiązane, podobnie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju, które wymagają ogromnego i spójnego globalnego wysiłku. Każdy może wesprzeć ten szeroki zakres wyzwań do sprostania i przyczynić się do osiągnięcia celów - nawet jako uczeń lub społeczność szkolna.

Edukacja

Do realizacji Celów przyczynia się to, co w tej chwili dzieje się w salach lekcyjnych w Polsce i na całym świecie. W szczególności warto, aby wysiłki nauczycieli i nauczycielek oraz edukatorów i edukatorek wzmacniały obecność edukacji globalnej w szkołach, o czym mówi Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 4.7. (Cel 4, Zadanie 7):

“Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej”.

Włącz się!

Aby zacząć przygodę uczniów i uczennic z Celami posłuży scenariusz Joanny Kostrzewy do języka polskiego  pt. „O tym, jak "rozprawić się" z wyzwaniami współczesnego świata, czyli jak napisać rozprawkę.” Natomiast w naszych publikacjach z pierwszej edycji projektu „W świat z klasą” znajdziecie wiele scenariuszy przedmiotowych, które poruszają zagadnienia Celów Zrównoważonego Rozwoju https://globalna.ceo.org.pl/publikacje/w-swiat-z-klasa. postają również nowe scenariusze, które możecie testować na swoich zajęciach. zachęcamy do przesyłania nam Waszych opinii. Scenariusze są dostępne pod adresem: http://bit.ly/NoweScenariusze Innym sposobem na realizację Celów jest prowadzenie debat i kampanii młodzieżowych. W czasie Tygodnia Edukacji Globalnej dołączcie do kampanii i debat organizowanych przez uczestników programu „Klimat to temat!”. Aktualne informacje na ten temat znajdziecie na stronie programu: https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/aktualnosci. W przyszłym roku zaś zaprosimy Was do kampanii organizowanych w projekcie „W świat z klasą”. Śledźcie nasze działania zapisując się na Newsletter edukacji globanej i ekologicznej przez stronę globalna.ceo.org.pl i na Facebooku: @edukacjaglobalnaCEO, gdzie będziemy informować również o działaniach w pozostałych naszych programach: "Wzór na ścisłe", "Rozmawiajmy o uchodźcach", "Rozmawiajmy o uchodźcach. Moc kultur w szkole" oraz „Girls into Global STEM”.

Wszyscy razem możemy współdziałać dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju! A jeśli już macie pomysły na działania lub możecie pochwalić się tym, co robiliście-piszcie do nas na adres globalna@ceo.org.pl lub na @edukacjaglobalnaCEO ! Wasze relacje opublikujemy na stronie globalna.ceo.org.pl lub na Facebooku @edukacjaglobalnaCEO