TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy

Na koniec roku chcielibyśmy przypomnieć o pozytywnych działaniach związanych z edukacją globalną. Przez ten rok wiele się wydarzyło. Edukacja globalna jest obecna w coraz większej liczbie szkół, trafia do coraz większej liczby nauczycieli i uczniów. 19 edycja Tygodnia  Edukacji Globalnej była kolejną wspaniałą okazją, aby docierać coraz dalej z edukacja globalną.  A jak wyglądały działania podczas tego tygodnia? Poniżej przedstawiamy relację z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy, która może posłużyć jako przykład działań na kolejne edycje TEG-u lub na scenariusz lekcji.  Koordynatorką działań w trzebnickiej szkole była pani Monika Komisarczyk, polonistka i nauczycielka wiedzy o kulturze oraz edukacji globalnej.

TEG rozpoczął się kampanią informacyjną. Piękne, kolorowe plakaty obwieszczały hasło tegorocznego TEG-u #Przyszłość świata zależy od nas, powiadamiając szkolną społeczność o Celach Zrównoważonego Rozwoju, Sprawiedliwym Handlu oraz pracy dzieci na świecie.

Szkołę odwiedziła była absolwentka klasy europejskiej, studentka historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Agnieszka Wrzesińska, i poprowadziła warsztaty w klasach 1a oraz 2d na temat mowy nienawiści i praw człowieka. Zajęcia miały formułę ćwiczeniową i odwoływały się do konkretnych przykładów z życia publicznego.

Poniedziałek otwierający TEG  był dniem poświęconym etycznej turystyce, czyli odpowiedzialnemu wolontariatowi. Do szkoły zaprosiliśmy panią Magdę Szymańską z Fundacji Go’n’Act, która opowiedziała o zagrożeniach związanych z wolonturystyką. Trenerka działa w ramach kampanii „Zanim pomożesz”, edukując młodzież z klas maturalnych w szkołach na temat szans i zagrożeń (biznas sierocy, torurowanie zwierząt), łączących się z celami wolontariatu organizowanego przez niepewne firmy. Przez cały tydzień w szkole trwały warsztaty rówieśnicze na temat pracy dzieci na świecie profesjonalnie przygotowane i poprowadzone dla klas gimnazjalnych przez Patrycję Stawową z klasy 3Cg oraz Michała Grzeszczyka z  3Ag. Równolegle prowadzono warsztaty o zrównoważonym rozwoju dla liceum, które  sprawnie zorganizowały Lila Krupa i Agata Marcisz z klasy 3Cg. Dziewczęta  przygotowały lekcje  na podstawie scenariuszy Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Lila i Agata odpowiadały również za akcję Moje życzenia dla świata, w której wzięła udział szkolna społeczność.

Inicjatywą dzielenia się wiedzą z najmłodszymi dziećmi, czyli przedszkolakami oraz uczennicami i uczniami zerówki oraz klas 1-3, wykazały się dziewczęta z klasy humanistyczno – medialnej, które przygotowały atrakcyjne warsztaty na temat Sprawiedliwego Handlu i sytuacji rolników i rolniczek w Afryce. Podczas trzydniowych spotkań z dziewczynkami i chłopcami licealistki zaprosiły dzieci do zabaw muzycznych i ruchowych, rozwiązywania zagadek i mini-zadań o ideach Fairtrade, zależnościach pomiędzy krajami Północy i Południa oraz pochodzeniu różnych roślin, np. kakao, kawy  czy bananów.

Zajęcia o Sprawiedliwym Handlu przeprowadzili także nauczyciele i nauczycielki. Anglistka, pani Aleksandra Anklewicz, zaplanowała lekcję, podczas której młodzież sprawdziła metki ubrań i porozmawiała na temat etycznych zasad w przemyśle odzieżowym.

Warto wspomnieć także o świetnie przygotowanej i rewelacyjnie przeprowadzonej grze terenowej „Głodni wiedzy” Polskiej Akcji Humanitarnej. W grze uczestniczyła młodzież z klasy 2Cg.  Zadania w formie gier, zagadek, puzzli, układanek, zabawy multimedialnej zapoznawały młodych ludzi z zasadami Sprawiedliwego Handlu, uświadamiały rolę konsumentów/ek Północy  w zmianie losu rolników/czek Południa oraz zachęcały do świadomego korzystania z dóbr.

Odbyły się również zajęcia  z ekspertem od Sprawiedliwego Handlu, doktorem Borysem Bińkowskim, który przeanalizował mechanizmy Fairtrade i zaprosił młodzież do namysłu nad tym, w jaki sposób możemy się przyczynić do zmiany świata na lepsze, podsumowaliśmy pracę w tegorocznym projekcie.

Wraz z panią Moniką Komisarczyk dziękujemy osobom współpracującym przy organizacji Tygodnia Edukacji Globalnej:  Magdalenie Świderskiej,  Bogumile Łukaniec, wychowawczyni klasy 1a Oli Anklewicz, wychowawczyni klasy 3Cg, Magdalenie Szewczuk, geografkom Annie Banaś i Alicji Dulibie, germanistkom Małgorzacie Opałce i Małgorzacie Szypulskiej, anglistkom Annie Kępce, Joannie Plichcie, Agnieszce Biardzie i angliście Grzegorzowi Susłowi, biolożce, Adriannie Podhorodeckiej, historykom Agnieszce Jagodzińskiej – Zaleskiej i  Marcinowi Leszczyńskiemu, katechecie ks. Piotrowi Wojciechowskiemu,  oraz bibliotekarce, Danucie Domino, dyrekcji i nauczycielkom ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz  Przedszkola nr 1 za otwartość, wsparcie  i zgodę na przeprowadzenie warsztatów dla najmłodszych oraz ciepłe przyjęcie uczennic.

Przypominamy również, że już wkrótce na stronie globalna.ceo.edu.pl pojawią się zupełnie nowe, świeżutkie scenariusze zajęć powstające właśnie w II edycji programu W świat z klasą. Śledźcie naszą stronę!