Tydzień Edukacji Globalnej z CEO

Przedstawiamy propozycję Centrum Edukacji Obywatelskiej na działania, ktore możecie przeprowadzić w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej w dniach 19-25 listopada. Zapraszając do udziału w programach CEO z zakresu edukacji globalnej i ekologicznej nauczycieli, nauczycielki, pedagogów, pedagożki oraz uczenice i uczniów przybliżamy się do realizacji wielu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Ważny jest dla nas zwłaszcza Cel 4: Dobra jakość edukacji, Zadanie 7:

“Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej”.

Podstawy programowe poszczególnych przedmiotów dostarczają wielu okazji do omawiania elementów współzależności globalnych i Celów Zrównoważonego Rozwoju na lekcjach w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki temu poruszanie tych zagadnień nie wymaga dodatkowego nakładu pracy oraz czasu, a wspiera lepsze uczenie się poprzez pokazywanie wiedzy z innych perspektyw, wzrost atrakcyjności lekcji oraz podniesienie poziomu zaangażowania uczących się.

W tym roku Dział Edukacji Globalnej i Ekologicznej Centrum Edukacji Obywatelskiej stawia na klimat!

KLIMAT DO ROZMÓW

Program “Rozmawiajmy o uchodźcach” po raz 6 stawia na moc rozmowy. Zależy nam na tym, aby zachęcić do rozmowy na temat uchodźców, czy szerzej – migracji – wszystkich, niezależnie od poglądów, i by stworzyć przestrzeń do tego w atmosferze wzajemnego szacunku. Zakładane w programie Kluby Dobrej rozmowy to miejsca, w których młodzi ludzie dyskutują w atmosferze szacunku o globalnych wyzwaniach, jakimi są np. migracje. Jeśli nie jesteście uczestnikami lub uczestnikami projektu, możecie wykorzystać scenariusze zajęć dotyczące migracji.

Scenariusz zajęć „Zmiany klimatu a migracje ludzi” na lekcję biologii i geografii, porusza kwestię wpływu zmiany klimatu na migracje ludzi w tereny bardziej stabilne i bezpieczne, bo nienarażone na nagłe zmiany środowiskowe. Pogłębianie niekorzystnych zjawisk klimatycznych będzie potęgowało wędrówki ludzi, zwłaszcza w krajach globalnego Południa. Ludzi, którzy migrują z powodu zmian klimatycznych, nazywamy uchodźcami klimatycznymi – to właśnie ich dotyczy ten scenariusz lekcji.

Scenariusz lekcji "Zrównoważone migracje we współczesnym świecie" przeznaczony na lekcję geografii i WOSu w gimnazjum dotyczy globalnych migracji w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podczas lekcji uczennice i uczniowie wskażą powiązanie rozwoju współczesnego świata ze zjawiskiem migracji. Na podstawie mapy wskażą tereny objęte konfliktami zbrojnymi oraz przyczynę uchodźstwa.

Jeśli chcecie całe swoje działania podczas TEG-u poświęcić tematyce migracji TUTAJ znajdziecie wskazówki jak to zrobić krok po kroku.

Realizując działania poświęcone migracjom pomagacie w osiąganiu następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju:

Cel 1. Koniec z ubóstwem;

Cel 2. Zero Głodu;

Cel 3. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt,

Cel 8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi;

Cel 10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami;

Cel 13. Działania zmianie klimatu;

Cel 16. Pokój, sprawiedliwość i silne Instytucje.

Cel 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Z KLASĄ I KLIMATEM

W programie “W świat z klasą” stawiamy na dobry klimat w klasie, sprzyjający poznawianiu globalnych współzależności i budowaniu postaw wrażliwości i aktywności na Cele Zrównoważonego Rozwoju . Zachęcamy do korzystania ze scenariuszy lekcji z przedmiotów objętych projektem tj. języka polskiego, geografii, matematyki, religii i etyki:

  • język polski - Cele Zrównoważonego Rozwoju jako całość:

"O tym, jak 'rozprawić się' z wyzwaniami współczesnego świata, czyli jak napisać rozprawkę" - klasa VIII

  • matematyka - równość płci (CZR nr 5):

“Ile czasu pracują bez wynagrodzenia kobiety i mężczyźni w różnych częściach świata? Analiza materiału statystycznego” - klasa VI-VIII

  • religia - dostęp do żywności (CZR nr 2):

“Chleba naszego powszedniego... Przyczyny głodu na świecie” - klasa VII-VIII

  • etyka - prawo do wody (CZR nr 6):

“Prawo do wody prawem do życia” - klasa IV-V

  • geografia - zmiana klimatu (CZR nr 13):

“Wpływ zmiany klimatu na występowanie zjawisk ekstremalnych” - klasa VIII

Zachęcamy również do testowania i przesyłania nam informacji zwrotnej w specjalnie przygotowanym formularzu, który znajduje się TUTAJ.

KLIMAT TO TEMAT!

Tegoroczny Szczyt Klimatyczny ONZ COP24, odbywający się w Katowicach, zainspirował nas do podjęcia działań na rzecz klimatu. W programie Klimat to temat! bierze udział 145 szkół z całej Polski, realizując działania zbliżające nas do osiągnięcia Celu 13: Działań na rzecz klimatu. Dostępne są już pierwsze scenariusze zajęć poświęcone zmianie klimatu. Znajdziecie je na stronie: https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy

Nie jesteście uczestnikami i uczestniczkami programu, a chcecie włączyć się w nasze działania? Śledźcie aktualności programu TUTAJ.

KLIMAT I MIGRACJE

We wtorek 13 listopada o godzinie 17 organizujemy bezpłatne webinarium, podczas którego opowiemy jak można przygotować działania w szkołach związane z tematyką migracji i zmiany klimatu. O swoim doświadczeniu z organizowania z młodzieżą działań edukacyjnych na TEG opowiedzą nauczycielka Monika Komisarczyk i nauczyciel Michał Szczepanik od lat zaangażowani w edukację globalną w szkołach. Ponadto polecimy gotowe scenariusze lekcji o zmianach klimatycznych, globalnych współzależnościach, migracjach i zachęcaniu dziewcząt do zainteresowania się naukami ścisłymi.  

Cele webinarium:
1. WŁĄCZ SIĘ! Dowiesz się, jak krok po kroku zorganizować z młodzieżą w szkole działanie edukacyjne z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej (w skrócie TEG) 19-25 listopada 2018 r. 
2. INSPIRACJE! Dostaniesz garść sprawdzonych pomysłów na zainteresowanie dzieci i młodzież tematami ważnymi z perspektywy nie tylko lokalnej, ale i globalnej: współczesne migracje i zmiana klimatu.
 

KLIMATYCZNE NAUKI ŚCISŁE

GIRLS INTO GLOBAL STEM

Kwestię zmian klimatu poruszamy także w międzynarodowym projekcie “Girls into Global STEM”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia młodych ludzi, szczególnie dziewcząt, w obszarze STEM. Środkiem do tego celu jest włączanie kwestii globalnych do edukacji szkolnej i podniesienie kompetencji cyfrowych młodzieży. Pracujemy nad materiałami dla nauczycielek i nauczycieli przedmiotów ścisłych i osób szkolących nauczycielki i nauczycieli, tak by ułatwić im prowadzenie angażujących i wartościowych lekcji. Zapraszamy do odwiedzenia stron projektu: www.gigsproject.eu oraz www.gigsproject.com, gdzie będą pojawiać się kolejne rezultaty naszych działań. Aktualności z polskiego podwórka projektu znajdziecie zaś TUTAJ.  

WZÓR NA ŚCISŁE

Wciąż pokutujące przekonanie o tym, że nauki ścisłe nie są dla dziewcząt przekłada się na ich realne doświadczenia w szkole, wybory edukacyjne, a w rezultacie – szanse na rynku pracy. Dodatkowo szkolne przedmioty ścisłe często postrzega się jako trudne, możliwe do opanowania tylko przez zdolną młodzież. Tymczasem badania pokazują, że kompetencje techniczne i matematyczne z powodzeniem można ćwiczyć i rozwijać, a motywacja do nauki rośnie, gdy nie musimy zmagać się ze stereotypami na swój temat, np. tymi dotyczącymi naszej płci. “Wzór na ścisłe” to projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej, który wspiera kadrę nauczycielską z Mazowsza w rozbudzaniu u młodzieży, przede wszystkim u dziewczynek, zainteresowania nauką przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Tym samym działamy na rzecz równości płci! Więcej o projekcie TUTAJ.

Jeśli chcecie z nami przygotować się na Tydzień Edukacji Globalnej zapraszamy na Facebook: @edukacjaglobalnaCEO oraz do zapisywania się na Newsletter Edukacji Globalnej i Ekologicznej.