Tydzień Edukacji Globalnej z CEO

Przedstawiamy propozycję Centrum Edukacji Obywatelskiej na działania, które możecie przeprowadzić w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej w dniach 18-24 listopada. Realizując w szkole program dotyczący edukacji globalnej przybliżamy się do realizacji wielu Celów Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności Celu 4: Dobra jakość edukacji, Zadania 7:

“Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej”.

Podstawy programowe poszczególnych przedmiotów dostarczają wielu okazji do omawiania elementów współzależności globalnych i Celów Zrównoważonego Rozwoju na lekcjach w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki temu poruszanie tych zagadnień nie wymaga dodatkowego nakładu pracy oraz czasu, a wspiera lepsze uczenie się poprzez pokazywanie wiedzy z innych perspektyw, wzrost atrakcyjności lekcji oraz podniesienie poziomu zaangażowania uczących się.

W tym roku Tydzień Edukacji Obywatelskiej odbywa się pod hasłem „Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!”. Poniżej przedstawimy wam jak możecie skorzystać z naszych programów, nawiązując do tegorocznego hasła.

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 2019 ROKU W NASZEJ SZKOLE

We wtorek, 5 listopada odbyło się webinarium, w czasie którego mówiliśmy o tym: 

  • jak zainteresować uczniów i uczennice, innych nauczycieli i nauczycielki, i rodziców tematami ważnymi z perspektywy nie tylko lokalnej, ale i globalnej?
  • jak zaangażować swoją szkołę w obchody 21. edycji europejskiego wydarzenia Tydzień Edukacji Globalnej, które odbędzie się w dniach 18 – 24 listopada 2019 r. pod hasłem "Obudźmy się, to ostatni dzwonek dla klimatu!"?

NAGRANIE WEBINARIUM [kliknij]

KLIMAT DO ROZMÓW

Program “Rozmawiajmy o uchodźcach” po raz 7 stawia na moc rozmowy. Zależy nam na tym, aby zachęcić do rozmowy na temat uchodźców, czy szerzej – migracji – wszystkich, niezależnie od poglądów, i by stworzyć przestrzeń do tego w atmosferze wzajemnego szacunku. Zakładane w programie Kluby Dobrej rozmowy są miejscami, w których młodzi ludzie dyskutują w atmosferze szacunku o globalnych wyzwaniach, jakimi są np. migracje. Taki Klub Dobrej Rozmowy może być również dobrym miejscem do podjęcia tematu zmiany klimatu, który obecnie stał się bardzo kontrowersyjny, co na pewno odczuli również uczniowie. Ponadto możecie wykorzystać na lekcji scenariusze zajęć dotyczące migracji w kontekście zmiany klimatu, bądź adaptować jeden ze scenariuszy do tego celu.

Scenariusz zajęć „Zmiany klimatu a migracje ludzi” na lekcję biologii i geografii, porusza kwestię wpływu zmiany klimatu na migracje ludzi na tereny bardziej stabilne i bezpieczne, bo nienarażone na nagłe zmiany środowiskowe. Pogłębianie niekorzystnych zjawisk klimatycznych będzie potęgowało wędrówki ludzi, zwłaszcza w krajach globalnego Południa. Ludzi, którzy migrują z powodu zmian klimatycznych, nazywamy migrantów klimatycznymi – to właśnie ich dotyczy ten scenariusz lekcji.

Jeśli chcecie całe swoje działania podczas TEG-u poświęcić tematyce migracji TUTAJ znajdziecie wskazówki jak to zrobić krok po kroku. Możecie również skorzystać z propozycji podanych w tej publikacji do przeprowadzenia lekcji (np. wychowawczej) na temat zmian klimatu. Ćwiczenie „Koncepcjomierz, czyli miernik koncepcji”  wykorzystuje metodę dociekań filozoficznych dla dzieci, dzięki której uczniowie, dyskutując o danym zagadnieniu, rozwijają umiejętność dyskusji w grupie w poszanowaniu dla różnych opinii i uczą się krytycznej refleksji dotyczących poruszanych zagadnień. Wprowadzając prostą modyfikację zdań, możemy adaptować to ćwiczenie do rozmowy o zmianie klimatu.

Z KLASĄ I KLIMATEM

W programie „W świat z klasą” i “W świat z klasą. Ścieżki do celów” stawiamy na dobry klimat w klasie, sprzyjający poznawaniu globalnych współzależności, budowaniu postaw wrażliwości i aktywności na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju . Zachęcamy do korzystania ze scenariuszy lekcji dla przedmiotów objętych projektem w celu zwrócenia uwagi na problem zmiany klimatu:  

Zachęcamy również do testowania i przesyłania nam informacji zwrotnej w specjalnie przygotowanym formularzu, który znajduje się TUTAJ.

KLIMAT TO TEMAT!

Jeśli chcesz położyć szczególny nacisk na temat zmian klimatu podczas tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej, na pewno powinieneś/powinnaś zainteresować się programem „Klimat to temat!”. Od jego startu w 2018 roku cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem. W tym roku szkolnym wystartowała III edycja: „Klimat to temat! Perspektywa kobiet”. Każdy, nie tylko uczestnicy i uczestniczki programu, może wziąć udział w bezpłatnym webinarium prowadzonym przez panią Annę Sierpińską, związaną z portalem „Nauka o klimacie”, która postara się rozwiać powszechne wątpliwości dotyczące zmiany klimatu (ZAREJESTRUJ SIĘ). Ponadto zachęcamy do skorzystania z bogatego wyboru scenariuszy podejmujących temat zmiany klimatu przeznaczonych na liczne zajęcia przedmiotowe: https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy. Warto również spojrzeć na materiały, które zostały przygotowane od początku działania programu (m.in. scenariusze, plakat edukacyjny, przewodnik dla młodzieży po kampaniach) dostępne TUTAJ.

KLIMATYCZNE NAUKI ŚCISŁE

WZÓR NA ŚCISŁE

Program „Wzór na ścisłe” ma na celu wsparcie uczestników w rozbudzaniu u młodzieży, przede wszystkim u dziewczynek, zainteresowania nauką przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Z tego programu również można zaczerpnąć inspirację do działań na Tydzień Edukacji Globalnej. Przykładowo w ramach dodatkowego koła zainteresowań typu STEM Klub (STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics: Nauka, technologia, inżynieria i matematyka) można przeprowadzić i/lub opracować z młodzieżą eksperymenty, materiały edukacyjne i zajęcia dla młodszych klas na temat zmiany klimatu. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami promującymi nauki ścisłe i rozwiązywanie wyzwań globalnych w atmosferze równości >>TUTAJ<<

CZYSTE POWIETRZE A ZMIANA KLIMATU

W programie „Weź oddech w Białymstoku” wzmacniamy wiedzę i świadomość na temat niskiej emisji, smogu i sposobów na ochronę jakości powietrza. Zachęcamy również młodzież do tworzenia własnych projektów w formie kampanii informacyjno-edukacyjnej lub projektu rzeczniczego mających na celu szerzenie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza jak i branie odpowiedzialności za jego ochronę, nawiązywanie partnerstw i wspólne podejmowanie działań mających na celu minimalizację niskiej emisji (zrównoważony transport, zielona energia). Nasze działania i materiały dostępne są w programowym >>e-book’u<<.

Przy tej okazji warto wspomnieć o tym, że zanieczyszczenie powietrza i smog nie jest jednoznaczne ze zmianą klimatu. Niska emisja (emisja gazów, przede wszystkim PM2.5, PM10, NO2, SO2, O3, CO do 40 m) jest przyczyną smogu i wpływa głównie na zdrowie człowieka. Efekt cieplarniany powodowany jest przez gazy cieplarniane emitowane (m.in.  CO2, CH4 i N2O) emitowane główni przez duże elektrownie, na dużej wysokości – gazy cieplarniane i zanieczyszczenie powietrza wywołujące SMOG mogą pochodzić z podobnych źródeł, ale to dwa różne problemy. Możliwe jest jednak to, że ograniczając emisję gazów cieplarnianych, ograniczamy również smog (i odwrotnie).

PROJEKTY MŁODZIEŻOWE Z OKAZJI TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ

Zachęcamy do włączenia się w nasze działania poprzez projekty młodzieżowe, które realizowane są w rozmaitych programach CEO. Każda grupa uczniowska może samodzielnie dodać opis swojego działania na naszej wspólnej mapie! Bądźmy razem częścią tegorocznego TEGu!

Krótki opis powinien zawierać następujące informacje:

- dane szkoły (na samym początku, przy dodawaniu miejsca),
- dwa słowa o grupie,
- działania realizowane w ramach projektu,
- zdjęcie, filmik, lub link do strony www lub inny materiał pokazujący wykonane działanie.

Na przykład: 

MAPA PROJEKTÓW MŁODZIEŻOWYCH WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO (lepiej wszystko widać po otwarciu jej w nowym oknie poprzez kliknięcie >> TU <<):

 

 

WIRTUALNY FESTIWAL DLA ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH

Serdecznie zapraszamy grupy uczniowskie do wzięcia udziału w Wirtualnym Festiwalu Tydzień Edukacji Globalnej z CEO!

W ten wyjątkowy sposób chcemy zaprosić szkoły z całej Polski do wzięcia udziału w obchodach ogólnoeuropejskiej inicjatywy Tydzień Edukacji Globalnej, która w tym roku odbędzie się w dniach 18 – 24 listopada, pod hasłem „Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu”.

Wirtualny Festiwal odbędzie się w czwartek 21 listopada w godzinach 09:30-12:30 na platformie internetowej oraz na tablicy Padlet.

Wirtualny Festiwal jest interaktywną formą, w której drużyny z różnych miejscowości z całej Polski uczestniczą we wspólnej zabawie online. Festiwal będzie się składał z 6 krótkich zadań, mających na celu zwrócenie uwagi młodzieży na kluczowe wyzwania globalne współczesnego świata, takie jak zmiana klimatu, migracje i równość płci. Zagadnienia budzące zainteresowanie edukacji globalnej i tematy ważne z perspektywy Celów Zrównoważonego Rozwoju, które w 2015 roku zostały przyjęte przez 193 państwa członkowskie ONZ w ramach Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Uczniowie i uczennice mogą wykonywać zadania i przesyłać odpowiedzi na przerwach między lekcjami. Wszystkie szczegóły organizacyjne znajdują się poniżej.

Aby wziąć udział w Festiwalu:

  • Zapoznajcie się ze szczegółowymi informacjami na temat wydarzenia TUTAJ.
  • Formularz zgłoszeniowy TUTAJ - nauczyciel/nauczycielka opiekujący się zespołem, w celu zgłoszenia zespołu do zabawy jest zobowiązany/a do wypełnia Formularza.
  • Regulamin Wirtualnego Festwialu TUTAJ.
  • Potrzebujecie sprzętu z dostępem do internetu - może to być szkolny komputer, tablet albo smartfon.

 

 

JEŚLI CHCECIE Z NAMI PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ ZAPRASZAMY NA FACEBOOK: @EDUKACJAGLOBALNACEO ORAZ DO ZAPISYWANIA SIĘ NA NEWSLETTER EDUKACJI GLOBALNEJ I EKOLOGICZNEJ.