Dzień Matematyki - czy królowa nauk może tłumaczyć zjawiska współczesnego świata?

Nikt nie ma wątpliwości, że matematyka jest potrzebna w naszym codziennym funkcjonowaniu. Dla wszystkich jest jasne, że jest podstawą, z której korzystają inne nauki - fizyka, chemia, biologia, nauki społeczne. 

Dla wielu uczniów i uczennic jest jednocześnie przedmiotem trudnym, a czasem nawet zupełnie niepraktyczną zmorą szkolną.

W projekcie “W świat z klasą” zamierzamy spojrzeć na ten przedmiot z zupełnie innego punktu widzenia. Traktujemy matematykę  jako punkt wyjścia do rozumienia zjawisk współczesnego świata i za pomocą narzędzi matematycznych chcemy tłumaczyć uczniom i uczennicom współzależności, jakie zachodzą między ludźmi z różnych części globu, oraz zachęcać ich do postaw proekologicznych.

Dlatego w ten szczególny dla matematyki dzień proponujemy nauczycielom i nauczycielkom kilka praktycznych pomysłów, jak łączyć matematykę z edukacją globalną. Zachęcamy też do przetestowania przygotowanego na tę okazję zadania edukacyjnego pt.  Ile kosztuje woda? Działania na ułamkach dziesiętnych dla klasy VI szkoły podstawowej.


Dane i ich interpretacja

 • Przyjrzyjcie się wskaźnikom rozwoju, takim jak średnia długość życia oraz dostęp do wody, energii elektrycznej i edukacji.  Strony  Banku Światowego oraz ONZ zapewniają bezpłatny i otwarty dostęp do danych rozwojowych z krajów na całym świecie. Strona www Gapminder (https://www.gapminder.org/) Hansa Roslinga zawiera statystyki, wykresy i inne informacje na temat rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.
 • Zbadajcie zmiany w czasie w statystykach, takich jak średnia długość życia i PKB w różnych krajach oraz sprawdźcie: czy wskaźniki umiejętności czytania i pisania uległy poprawie lub pogorszeniu? Czy różnice między bogatymi a biednymi powiększaj się czy zmniejszają?
 • Narysujcie wykresy przedstawiające pary wskaźników rozwoju takich jak oczekiwana długość życia, ilość spożywanych kalorii lub umieralność niemowląt w różnych krajach i zadawaj pytania takie jak: Czy istnieją zależności między podanymi wskaźnikami? Czy istnieje korelacja dodatnia lub ujemna? Co to oznacza? Jak wytłumaczyć jakiekolwiek odstępstwa?

Procenty

 • Wykorzystaj koncepcję przedstawiania świata jako wioski liczącej 100 osób, aby prezentować różne dane, takie jak odsetek ludności danego kraju z dostępem do takich dóbr jak edukacja, energia elektryczna, woda, Internet i telefony komórkowe.
 • Przy podawaniu wartości pewnego procentu obliczcie wartość 100%. Na przykład, biorąc pod uwagę, że 120 lub 75% uczniów szkoły podstawowej na obszarach wiejskich Wielkiej Brytanii ma dostęp do Internetu w domu, poproś uczniów o obliczenie liczby uczniów w szkole. Porównajcie wyniki tych obliczeń na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Pomiar

 • Zbadajcie szlaki handlowe i żywnościowe lub zaplanujcie zrównoważoną trasę obiegu dóbr na danym odcinku.

Proporcje i ułamki

 • Przyjrzyjcie się uczciwym i niesprawiedliwym udziałom firm w rynkach różnych krajów poprzez statystyki Fairtrade (Sprawiedliwy Handel).
 • Skorzystajcie z danych otwartych Banku Światowego lub ONZ w celu porównania proporcji populacji z dostępem do usług takich jak elektryczność, edukacja czy opieka zdrowotna w różnych krajach.

Porządkowanie i porównywanie

 • Pomóż uczniom wyobrazić sobie dużą liczbę osób, używając liczmanów lub słodyczy do reprezentowania mieszkańców miast i miast. Daj każdemu licznikowi wartość 1000,10,000,100,000 lub 1 milion.
 • Porządkujcie i porównujcie dane liczbowe na podstawie rzeczywistych danych statystycznych takich, jak liczba ludności, PKB (przychód na osobę) lub liczba przesiedleńców wewnętrznych, uchodźców i osób ubiegających się o azyl.
 • Porządkujcie i porównajcie ułamki, liczby dziesiętne i procenty poprzez badanie rzeczywistych danych takich jak średnie dochody, wskaźniki umiejętności czytania i pisania oraz średnia długość życia w różnych krajach.

Prawdopodobieństwo

 • Wykorzystajcie rankingi FIFA lub tabele medalowe z poprzednich Igrzysk Olimpijskich do stwierdzenia prawdopodobieństwa powodzenia drużyn z różnych krajów lub kontynentów. Przedyskutujcie, dlaczego niektóre kraje lub zespoły z niektórych kontynentów mają większe szanse na wygraną niż inne i czy jest to uczciwe czy nie. Dane i informacje bazujące na wynikach Pucharu Świata 2012 można znaleźć w Oxfam's World Cup: A Fair Game?

Pieniądze i finanse

 • Przyjrzyjcie się średniej płacy i kwestii utrzymania w świecie, w którym szacuje się, że około 1 miliarda ludzi żyje w skrajnym ubóstwie.
 • Spójrzcie na dane Fairtrade (Sprawiedliwy Handel) dotyczące podziału kosztów poszczególnych artykułów spożywczych w supermarkecie lub ubrań na rynku pomiędzy producentów, kurierów, producentów, pakowaczy i sklepy.
 • Przyjrzyjcie się wydatkom rządowym, na przykład poprzez porównanie wydatków wojskowych z wydatkami socjalnymi na zdrowie i edukację.