Edukacja globalna w szkole podstawowej - badanie

W listopadzie i grudniu 2017 roku realizowaliśmy badanie na temat obecności edukacji globalnej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Jego celem było ustalenie, w jaki sposób nauczyciele i nauczycielki wykorzystują edukację globalną w szkole, jakie dostrzegają możliwości włączania jej zagadnień do zajęć przedmiotowych i jakie widzą potrzeby wsparcia w tym zakresie. Badanie jest częścią projektu "W świat z klasą - Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w szkole podstawowej".

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania i rekomendacjami, które z nich płyną.

>> RAPORT <<

>> PODSUMOWANIE WYNIKÓW badania <<