Międzynarodowe spotkanie nauczycieli i nauczycielek w Trnavie

Zapraszamy do przeczytania relacji Jadwigi Jarosz, nauczycielki współpracującej z CEO w projekcie "W świat z klasą" z międzynarodowego spotkania dla nauczycieli i nauczycielek z grup roboczych tworzących scenariusze z zakresu edukacji globalnej.

Spotkanie w Trnavie było okazją do wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i nauczycielkami z europejskich krajów, które współpracują ze sobą w ramach projektu „Global Issues, Global Subjects” (Anglia, Austria, Czechy, Francja, Polska, Słowacja, Słowenia, Szkocja, Węgry, Włochy). W gronie uczestników i uczestniczek znaleźli się nauczyciele i nauczycielki tworzący scenariusze przedmiotowe zawierające wątki globalne, eksperci i ekspertki wspierający grupy robocze, koordynatorzy i koordynatorki projektu w swoich krajach oraz zaproszeni goście.

Program konferencji był bardzo intensywny. Dzięki temu poznałam wiele perspektyw mówienia o edukacji globalnej, nowe metody włączania treści globalnych na lekcjach przedmiotowych, nawiązałam cenne kontakty. Szczególnie mocno wybrzmiały wątki: migracji, zmiany klimatu oraz równości płci. Na warsztatach podkreślana była potrzeba mówienia o Celach Zrównoważonego Rozwoju, czemu towarzyszyły np. ćwiczenia oparte o ikony przedstawiające poszczególne cele.

Istotnym momentem było spotkanie z przedstawicielami globalnego Południa. Abdou Latif Diao, Senegalczyk, opowiadał o edukacyjnych wyzwaniach swojego kraju. Feras Daboul, Syryjczyk, mieszkający od kilku lat w Polsce, mówił m. in. o doświadczeniu migracji i stereotypach dotyczących arabskiej kultury. Te dwa spotkania wzbogaciły moje spojrzenie na relacje między globalnym Południem i Północą. 

W programie konferencji przewidziano czas na to, aby zapoznać się z powstałymi scenariuszami lekcji. Ta część odbyła się z podziałem na grupy przedmiotowe, dzięki czemu dokładniej przeczytałam i omówiłam te materiały, które mogą się przydać w mojej pracy. Zaskoczeniem dla mnie jest to, że w różnych krajach nauczyciele i nauczycielki zmagają się z bardzo podobnymi wyzwaniami dotyczącymi włączania edukacji globalnej w tok edukacji.

W module poświęconym ocenaniu w pracy nauczycieli i nauczycielek Joanna Kostrzewa, nauczycielka z Polski, mówiła o ocenianiu kształtującym, opowiedziała o kursach internetowych organizowanych przez CEO, w których pełni funkcję mentorki. Concetta Tino (Uniwersytet w Padwie) prowadziła zajęcia dotyczące ocenania równieśniczego. Tworząc w grupach definicje edukacji globalnej, dawaliśmy sobie nawzajem informację zwrotną dotyczącą mocnych i słabych stron tych definicji.

Bardzo ważne dla mnie były te sesje, które proponowały nowe dla mnie metody pracy. Wiele warsztatów odbywało się równolegle, dzięki czemu miałam możliwość poznania tematów, które dla mnie w tym momencie są najistotniejsze. Dostałam konkretne narzędzia do pracy. Abha Aggarwal i Dave Richards z Reading International Solidarity Centre (RISC) przygotowali serię aktywizujących ćwiczeń, które pozwalają w angażujący sposób dzielić się wiedzą i skutecznie ją pogłębiać. Wiele z tych metod świetnie nadaje się do pracy na stereotypach. Głosowanie nasionami za odpowiedzią wskazującą na przyczynę głodu na świecie, pogrupowanie zdań dotyczących zagadnień globalnych według klucza „zgadzam się”/”nie zgadzam się”, burza pomysłów „Co możesz zrobić, aby świat był lepszy?”, wybór (z uzasadnieniem) najlepszego domu spośród dostępnych fotografii – to tylko część ćwiczeń, które zamierzam stosować w swojej pracy.

Dzięki uczestnictwu w konferencji w Trnavie zyskałam nowe spojrzenie na znane mi zagadnienia. Nie do przecenienia jest kontakt z osobami spoza Polski. Pobyt na Słowacji dostarczył mi wielu inspiracji i pomysłów, po które będę sięgała, pracując z młodzieżą.

Autorka: Jadwiga Jarosz

 

 

 

Projekt w "Świat z klasą" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

                                                                                          .