Nowy projekt z zakresu edukacji ekologicznej

Już niedługo rusza nowy projekt z zakresu edukacji ekologicznej Zgodnie z Naturą!
 
Celem strategicznym projektu Zgodnie z Naturą jest przeprowadzenie w temacie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej spójnych i kompleksowych działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do uczniów/czennic szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz społeczności lokalnych. Programowe działania skierowane są do szkół znajdujących się w rejonach, w których występują różne formy ochrony obszarowej, głównie Natura 2000.
 
Szkoły współpracujące z programem otrzymają dostęp do wiedzy i będą realizować w swoich regionach projekty, w ramach których: zdobędą wiedzę nt. obszarów chronionych i różnorodności biologicznej, szans i zagrożeń z tym związanych. Następnie uczestnicy/czki skonfrontują ją z regionem, w którym żyją oraz zaproponują rozwiązania, dzięki którymi mieszkańcy/ki i lokalne instytucje zdobędą wiedzę o wartości otoczenia w którym żyją oraz korzyściach ekonomicznych, jakie mogą czerpać z jego ochrony.
 
Rekrutacja rozpoczyna się w drugiej połowie września. Więcej informacji na stronie: natura.ceo.org.pl