Poszukujemy nauczycieli i nauczycielek do pracy nad materiałami edukacyjnymi

Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje nauczycieli i nauczycielek chcących włączyć się do realizacji projektu „W świat z klasą” z zakresu edukacji globalnej. Celem projektu jest wspieranie nauczycieli i nauczycielek w systematycznym włączaniu perspektywy globalnej do zajęć przedmiotowych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej w odniesieniu do treści podstawy programowej.

Od września 2017 do czerwca 2018 roku grupy robocze złożone z nauczycieli i nauczycielek oraz  ekspertek i ekspertów opracują publikacje z ćwiczeniami i scenariuszami zajęć do poszczególnych przedmiotów: matematyki, religii, etyki, geografii, języka polskiego. Następnie przygotowane materiały zostaną przetestowane na lekcjach i włączone do publikacji „W świat z klasą” do poszczególnych przedmiotów.

Poszukujemy członków i członkiń grup roboczych – nauczycieli i nauczycielek.

Wymagania:

 • wykształcenie oraz doświadczenie w pracy jako nauczyciel/nauczycielka w jednym z następujących przedmiotów szkolnych: matematyka, religia, etyka, geografia, język polski;
 • doświadczenie w tworzeniu materiałów edukacyjnych;
 • doświadczenie w zakresie edukacji globalnej lub duża motywacja do zgłębienia tego obszaru;
 • umiejętność wyszukiwania informacji;
 • gotowość do wzięcia udziału w szkoleniach i spotkaniach grup roboczych;
 • zaangażowanie w powierzone zadania i poczucie odpowiedzialności;
 • szukamy ludzi z pasją :);
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

 

Zakres odpowiedzialności:

 • udział w 2 trzydniowych szkoleniach w okresie wrzesień 2017 – czerwiec 2018;
 • udział w 5 spotkaniach grupy roboczej (osobiście lub na Skype’ie) w okresie wrzesień 2017 – czerwiec 2018;
 • stworzenie scenariuszy zajęć przedmiotowych z zakresu edukacji globalnej dostosowanych do podstawy programowej;
 • wyszukiwanie informacji na potrzeby tworzonych materiałów edukacyjnych;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z koordynatorką projektu i grupą roboczą.

 

Oferujemy:

 • udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym dotyczącym tematyki współzależności globalnych;
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w grupie nauczycieli/ek nad opracowywaniem wysokiej jakości materiałów edukacyjnych;
 • możliwość wymiany doświadczeń z zagranicznymi organizacjami partnerskimi  biorącymi udział w projekcie oraz rozwijania kompetencji związanych z edukacją globalną;
 • zwrot kosztów podróży na spotkania i szkolenia realizowane w ramach projektu;
 • wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło;
 • współpracę z kreatywnym zespołem nad ciekawym projektem.

 

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza i załączenie dokumentów, o które w nim prosimy. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Pytania można kierować do Katarzyny Dzięciołowskiej pod adresem e-mail: katarzyna.dzieciolowska@ceo.org.pl oraz numerem telefonu 22 825 05 50 wew. 234.