Raport "Edukacja globalna w szkole podstawowej"

 

Oddajemy w Państwa ręce skrót raportu "Edukacja globalna w szkole podstawowej" będący wynikiem badań przeprowadzonych w ramach koordynowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej projektu "W świat z klasą" („Global Issues – Global Subjects”), realizowanego równolegle przez organizacje pozarządowe w 9 krajach – w Austrii, Czechach, Francji, Polsce, na Słowacji, w Słowenii, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii (niezależnie w Anglii i w Szkocji) i we Włoszech. Celem projektu jest systematyczne włączanie wątków edukacji globalnej, Celów Zrównoważonego Rozwoju i trudnych zagadnień globalnych: migracji, zmiany klimatu oraz równości płci, do nauczania przedmiotowego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz wsparcie nauczycieli i nauczycielek w tym zakresie.

Ponieważ realizowany projekt zakłada działania w obszarze pięciu wybranych przedmiotów: matematyki, języka polskiego, geografii, religii i etyki, w badaniach również dominuje perspektywa tych przedmiotów. Badania zostały przeprowadzone w okresie od listopada do grudnia 2017 roku wśród nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych klas IV – VII. Obejmowały szereg kwestii związanych z problematyką edukacji globalnej. Niniejsza publikacja jest zbiorczą analizą wyników badania – zarówno badań ilościowych, jak i jakościowych. Raport wiedzie czytelnika od sposobu postrzegania i definiowania edukacji globalnej przez nauczycieli i nauczycielki, poprzez doświadczenia nauczycieli i nauczycielek we włączaniu elementów edukacji globalnej w nauczanie, aż po postrzeganie realnych szans i możliwości włączania wątków edukacji globalnej w nauczanie wybranych przedmiotów. Poszczególne rozdziały raportu zawierają wnioski i wynikające z nich rekomendacje.

Przygotowanie i opublikowanie krótszej wersji raportu było podyktowane chęcią przedstawienia najistotniejszych i najciekawszych rezultatów przeprowadzonych badań w możliwie przystępnej dla interesariuszy formie. Raport można pobrać w wersji elektronicznej (link poniżej) lub bezpłatnie otrzymać wersję drukowaną (wkrótce zostanie uruchomiony formularz zamówień). W linku poniżej jest również dostępna pełna wersja raportu.

Raport jest dostępny tutaj:
https://globalna.ceo.org.pl/edukacja-globalna-w-szkole-podstawowej-raport-z-badan

Bardzo dziękujemy autorce i autorowi raportu za rzetelność, profesjonalizm i otwartość we współpracy, nauczycielom i nauczycielkom za czas poświęcony na wypełnienie ankiety oraz udział w wywiadach, a także wszystkim innym osobom
i organizacjom, które wspierały promocję badań oraz dobór respondentów i respondentek.

Mamy nadzieję, że sformułowane rekomendacje będą użyteczne nie tylko dla zespołu realizującego projekt „W świat z klasą”, ale także dla innych podmiotów działających na rzecz rozwoju perspektywy edukacji globalnej w Polsce, a szczególnie w polskim systemie edukacji.

Zespół projektu "W świat z klasą"