Rejestracja na drugi semestr kursu internetowego

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w drugim semestrze bezpłatnego kursu internetowego połączonego z dwoma jednodniowymi warsztatami stacjonarnymi pt. „Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum”. Każdy kurs jest dedykowany nauczycielom/kom biologii, historii i plastyki i odwołuje się do ich podstawy programowej.

Drugi semestr kursu internetowego ze spotkaniami stacjonarnymi przeznaczony jest dla nauczycielek i nauczycieli biologii, historii i plastyki, pracujących w gimnazjum i zainteresowanych podnoszeniem własnych kompetencji w prowadzeniu zajęć z edukacji globalnej. Uczestnicy i uczestniczki kursu otrzymają zaświadczenia o udziale w 2 warsztatach stacjonarnych oraz certyfikat potwierdzający kompetencje niezbędne do realizacji wysokiej jakości edukacji globalnej na zajęciach przedmiotowych.

Dzięki udziałowi w kursie i warsztatach nauczyciele i nauczycielki:

  • dowiedzą się, czym jest edukacja globalna i dlaczego warto ją realizować na zajęciach przedmiotowych w szkole;
  • poznają ciekawe sposoby tłumaczenia uczniom i uczennicom, jak funkcjonuje współczesny, zglobalizowany świat i w jaki sposób różne kraje i ich mieszkańcy wpływają na siebie;
  • otrzymają publikacje zawierające gotowe materiały i narzędzia do wykorzystania w pracy z młodzieżą;
  • poznają dobre praktyki z zakresu edukacji globalnej i sami zaprojektują własne zajęcia.

„Edukacja globalna pozwala spojrzeć na kraje globalnego Południa z zupełnie innej perspektywy. Dzięki temu łatwiej odnieść się do przekazu telewizyjnego lub artykułów prasowych, których redaktorzy i redaktorki częstokroć szukają sensacji, a nie prawdy. To taka forma samodzielnego myślenia, nie zaś posługiwania się utartymi stereotypami”. 

Michał Szczepanik, Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej

 

„W edukacji globalnej najbardziej motywuje mnie to, że uczniowie i uczennice bardzo angażują się w interaktywne lekcje, a dzięki temu kształtują w sobie postawy empatii i aktywności obywatelskiej wobec wyzwań globalnych”.

Nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Bukovecká 17 w Koszycach


Na czym polega udział w kursie internetowym ze spotkaniami stacjonarnymi?

Kurs składa się z 6 modułów i prowadzony jest na platformie internetowej CEO. W każdym module uczestnik/uczestniczka otrzymuje materiały edukacyjne, z którymi się zapoznaje, i zadanie do wykonania (np. poprowadzenie lekcji na podstawie wybranego scenariusza zajęć i napisanie sprawozdania na ten temat lub stworzenie własnego konspektu zajęć uwzględniającego treści zawarte w kursie). Każdy pracuje pod opieką mentora/ki, czyli osoby, który sama realizuje zagadnienia związane z edukacją globalną w swojej szkole. Mentor/ka udziela pisemnych informacji zwrotnych odnośnie sprawozdań załączanych przez uczestników/uczestniczki po każdym module. 

Kursowi e-learningowemu towarzyszyć będą dwa jednodniowe warsztaty stacjonarne – wprowadzające i zamykające kurs. Udział w obu warsztatach stacjonarnych jest obowiązkowy! Wszystkie warsztaty odbywają się w godzinach 10.00-16.00 (6h). Udział w warsztatach (tak jak i w kursie internetowym) jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na warsztaty stacjonarne.

W formularzu rejestracyjnym proszę zaznaczyć preferowany termin/miejsce dla każdego z dwóch warsztatów oraz drugi termin/miejsce - rezerwowy. Dołożymy wszelkich starań, aby uwzględnić Państwa preferencje, jednak zastrzegamy sobie możliwość przydzielenia Państwa do terminu/miejsca rezerwowego w przypadku dużej ilości zgłoszeń. 

 

HARMONOGRAM KURSU:

II SEMESTR: Historia, biologia i plastyka

Kurs internetowy: 1 lutego 2015 roku - 22 czerwca 2015 roku (6 modułów po 3 tygodnie każdy)  

Warsztaty stacjonarne:

I warsztat: Wprowadzający

26 lutego 2015 r. (czwartek) – Warszawa

27 lutego 2015 r. (piątek) – Toruń

28 lutego 2015 r. (sobota) – Wrocław

5 marca 2015 r. (czwartek) – Kraków

6 marca 2015 r. (piątek) – Katowice

7 marca 2015 r. (sobota) – Warszawa

 

II warsztat: Zamykający

14 maja 2015 r. (czwartek) – Warszawa

15 maja 2015 r. (piątek) – Toruń

16 maja 2015 r. (sobota) – Wrocław

21 maja 2015 r. (czwartek) – Kraków

22 maja 2015 r. (piątek) – Katowice

23 maja 2015 r. (sobota) – Warszawa

 

Rejestracja dla przedmiotów z drugiego semestru nadal jest możliwa. Link do formularza rekrutacyjnego dla przedmiotów: historia, biologia, plastyka: TUTAJ

Jednocześnie informujemy, iż rekrutacja dla przedmiotów z pierwszego semestru (WOS, język angielski, język polski) została zakończona. Dziękujemy za zgłoszenia.

Kontakt:

Natalia Komkowska – asystentka koordynatora projektu

natalia.komkowska@ceo.org.pl

(22) 668 69 46 wew. 101

 

Elżbieta Krawczyk – koordynatorka projektu

elzbieta.krawczyk@ceo.org.pl
(22) 825 05 50 wew. 113

 Projekt "W świat z klasą" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.