Stwórz z nami publikację do matematyki!

Zachęcamy nauczycieli i nauczycielki do wysyłania do nas scenariuszy (całych lekcji lub ćwiczeń) do matematyki, których celem jest wytłumaczenie jakiegoś globalnego zjawiska lub współzależności i zainteresowanie uczniów i uczennic zagadnieniami z obszaru edukacji globalnej, wspieranie rozwoju umiejętności kluczowych i kształtowanie postaw obywatelskich.

Najlepsze scenariusze zostaną opublikowane w wydawnictwie pn. "Edukacja globalna na zajęciach matematyki w szkole podstawowej". Prosimy o wysyłanie scenariuszy poprzez formularz, sam scenariusz musi być zamieszczony na specjalnej formatce dostępnej tu. Poniżej przedstawiamy zasady przesyłania scenariuszy.

Szczegóły dotyczące edukacji globalnej i inspiracje do tworzenia scenariuszy można znaleźć w publikacji pt. "Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w szkole podstawowej".

Przesyłanie materiałów odbywa się do 11.08.2019 poprzez formularz na stronie. Przesłanie materiału nie jest równoznaczne z jego publikacją. W ciągu 14 dni po przesłaniu autor/ka materiału dostanie informację o tym, czy zostanie on wykorzystany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W przypadku wykorzystania materiału autor/ka otrzyma wynagrodzenie w oparciu o odrębną umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Gotowość CEO do publikacji może zależeć od dokonania zmian w materialy, wówczas autor/ka może zostać poproszony/a o dokonanie zmian tych zmian - w zależności od jej/jego decyzji wykona to bądź nie. Niewykorzystane materiały zostaną wykasowane z zasobów CEO, chyba że w odrębnych ustaleniach zostanie postanowione inaczej, a autor/ka wyrazi na to zgodę.

Pytania można kierować do Katarzyny Dzięciołowskiej pod adres katarzyna.dzieciolowska@ceo.org.pl lub pod numer telefonu: 22 825 05 50 wew. 208.