TEG 2015 w Trzebnicy - relacja

Tydzień Edukacji Globalnej  w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy

Tegoroczną edycję Tygodnia Edukacji Globalnej przygotowała klasa 1C gimnazjum, która odpowiadała za kampanię informacyjną w szkole. Międzynarodowa inicjatywa krzewienia wiedzy na temat światowych wyzwań ma już 17 lat, a w naszej placówce odbyła się po raz ósmy. Warsztaty rówieśnicze dla klas 1b LO, 1d, 2b LO , 1D  i  2D gimnazjum poprowadziły absolwentki klasy europejskiej: Agnieszka Wrzesińska (studentka historii UWr), Paulina Kaczmarek (studentka administracji UWr) i Ania Słowińska (studentka pedagogiki UWr). Zajęcia w klasach 3a i 1c LO na podstawie materiałów z CEO zorganizowała Monika Komisarczyk. Warsztaty dla klasy 1C gimnazjum na podstawie materiałów wypracowanych podczas czterodniowych zajęć dla liderek i liderów projektu „To także Twój świat” zorganizowanych przez Centrum Inicjatyw Młodzieżowych UNESCO poprowadziły uczennice klasy 1a LO: Monika Boczoń i Natalia Skrzypek.

Cały tydzień na przerwach rozbrzmiewała muzyka z krajów Globalnego Południa, chętne klasy uczestniczyły w konkursie plastycznym pod hasłem: "Równość – od słów do czynów". Na wybranych lekcjach nauczyciele różnych przedmiotów prowadzili zajęcia z zakresu edukacji globalnej na podstawie scenariuszy lekcji z CEO lub własnych materiałów. W okolicach 10 grudnia odbyło się spotkanie z mieszkanką Trzebnicy, która przybyła do nas z rodziną trzy miesiące temu jako uchodźczyni z Syrii.

Warsztaty miały miejsce w dniach 13, 16, 17 i 19 listopada. Trwały 90 minut. Odbywały się w ramach lekcji historii, języka polskiego, godzin wychowawczych  i wiedzy o kulturze. Łącznie uczestniczyło w zajęciach ok. 220 osób.

Koordynatorką warsztatów oraz kampanii informacyjnej na temat TEG była polonistka i nauczycielka wiedzy o kulturze i edukacji medialnej, opiekunka SGAI nr 108 – Monika Komisarczyk.

Nauczyciele/ki wspierający/e: Kamila Możdżeń – Berbeć, polonistka; Marcin Leszczyński, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.

 

Podczas zajęć wykorzystano następujące filmy i scenariusze:

https://www.youtube.com/watch?v=LmokzlrsH3s – „Cyrk motyli”

https://www.youtube.com/watch?v=bLM_PzwOvkQ – Mój tata kłamie

https://www.youtube.com/watch?v=v2LBjU1yvJ8 – ECHR Europejska Konwencja Praw Człowieka

https://www.youtube.com/watch?v=18zvlz5CxPE – Wykład YassminAbdelMagied

https://www.youtube.com/watch?v=RvOnXh3NN9w – The European Refugee Crisis and Syria Explained

http://globalna.ceo.org.pl/sites/globalna.ceo.org.pl/files/ceo_polski_www.pdf – Scenariusze CEO z języka polskiego

http://globalna.ceo.org.pl/definicja-edukacji-globalnej – Strona CEO/ projekt EG

 

Dobre praktyki:

Zajęcia, które poprowadziłam w klasach licealnych, polegały na zapoznaniu młodzieży z problemem uchodźców na podstawie pilotażowego scenariusza Centrum Edukacji Obywatelskiej. Polecam go serdecznie trenerom/kom, nauczycielom/kom ze względu na trafnie dobrane cele, rzeczowy materiał pomocniczy  oraz dużą przestrzeń do rozmowy z młodzież  –  jak się okazuje z mojego doświadczenia – bardzo potrzebną w dzisiejszej szkole.

Jako dobrą praktykę polecam także warsztaty rówieśnicze. Dlaczego? Odpowiada debiutująca w charakterze liderki Natalia Skrzypek:

http://pzs1trzebnica.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1912:debiut-liderek-projektu-qto-take-twoj-wiatq&catid=53:aktualnosci&Itemid=75

/Monika Komisarczyk/

 

Relacje uczennic z klas, w których odbyły się warsztaty:

W tym miesiącu świętujemy Tydzień Edukacji Globalnej. Jest to akcja międzynarodowa, która ma na celu zwrócenie naszej uwagi na problemy o charakterze globalnym. Z tego powodu szesnastego listopada odwiedziła nas absolwentka naszego liceum, Agnieszka Wrzesińska, która obecnie studiuje historię na Uniwersytecie Wrocławskim. Agnieszka postanowiła przybliżyć nam, czym tak naprawdę są prawa człowieka. Na początku warsztatów każdy z nas mógł podzielić się  własnym  pomysłem na ten temat. Rozmawialiśmy, czym dla nas jest TEG oraz jaką mamy opinię na temat praw człowieka, a także o tym, co tak naprawdę o nich wiemy. Dzięki warsztatom dowiedzieliśmy się, że człowiek ma wiele praw, o których nawet nie mieliśmy pojęcia. Agnieszka cały czas starała się nam tłumaczyć i wyjaśniać problemy ludzkości na świecie. W tym celu wyświetliła nam film w języku angielskim, w którym było pokazane, że o prawa człowieka walczono od zawsze. Walczyli o nie przeróżni ludzie, a głównie byli to politycy. Podczas warsztatów podzieliliśmy się także na cztery grupy, z której każda dostała po jednej kartce zawierającej tekst o problemach ludzkości na świecie. Były to teksty dotyczące takich państw jak Chiny czy Korea Północna, gdzie prawa człowieka są często nieprzestrzegane. Każdy z nas przeczytał krótki tekst na temat praw człowieka w krajach azjatyckich, a także afrykańskich. Po przeczytaniu grupy uzasadniały swoje opinie. Każda osoba mogła wypowiedzieć się na ten temat. W końcu wolność słowa jest jednym z najważniejszych praw człowieka. Warsztaty minęły nam bardzo mile i ciekawie. Dziękujemy Agnieszce, że znalazła dla nas czas, by w atrakcyjny przekazać nam swoją wiedzę.

/Zosia Meissner, kl. 1b/

 

Dnia 16.11.2015r. mieliśmy możliwość gościć absolwentki naszej szkoły z klasy europejskiej: Agnieszkę Wrzesińską, Paulinę Kaczmarek i Anię Słowińską, które prowadziły warsztaty o prawach człowieka, ponieważ tegorocznym tematem TEG jest „Równość – od słów do czynów”.

Podczas zajęć rozpatrywaliśmy różne prawa. Zaczynając od prawa  do prywatności, poprzez prawa do edukacji na prawie do życia kończąc. W trakcie warsztatów pojawiło się  wiele pytań, z których wywiązała się gorąca  dyskusja. Podsumowując zajęcia , zauważyliśmy, że nie w każdym miejscu na ziemi te prawa są takie same. Wiele zależy również od wyznawanej religii.

Uważam, że pomimo to powinniśmy myśleć o innych ludziach i starać się zmienić chociaż małą część stosunków międzynarodowych, a idealną okazją, aby się nad tym zastanowić, jest właśnie Tydzień Edukacji Globalnej.

/Agata Ślusarek kl.1dLO/

 

13 listopada 2015r w naszej klasie – II D zostały przeprowadzone warsztaty na temat praw człowieka. Równo o godzinie 10.55 weszliśmy do Sali, gdzie czekały już na nas starsze koleżanki – studentki, absolwentkami naszego liceum: Agnieszka, Paulina i Ania.

Po przedstawieniu się zapoznały nas z zasadami panującymi podczas zajęć, które po wspólnym zatwierdzeniu podpisała przewodnicząca klasy. Potem Agnieszka zaproponowała, abyśmy przykleili sobie  plakietki z naszymi imionami w celu ułatwienia komunikacji.  Pierwsze zadanie, któremu stawiliśmy czoło, polegało na wymyśleniu oraz wpisaniu na plakat skojarzenia z hasłami: ,,Prawa człowieka" oraz "Tydzień Edukacji Globalnej". Nie sprawiło nam to większych problemów i z pomocą organizatorek szybko je wykonaliśmy. Następnie podzieliliśmy się na 4 drużyny, w których wykonywaliśmy kolejne zadania. Dzięki temu mogliśmy rozwinąć umiejętność pracy w grupie oraz lepiej się poznać. Pierwsze ćwiczenie w grupach wymagało pobudzenia naszych wyobraźni. Musieliśmy ,,przenieść się" na naszą własną wyspę, gdzie oprócz nas nikt nie mieszkał, wymyśleć dla niej nazwę oraz panujące tam prawa, które potem prezentowaliśmy całej klasie. Większość wymyślonych przez nas  przepisów były  podobne do tych w naszym społeczeństwie. Potem zaprezentowany nam został filmik, który właśnie tego dotyczył.

Nasze kolejne zadanie polegało na  przeczytaniu tekstów, które otrzymaliśmy od starszych koleżanek, oraz streszczeniu ich reszcie klasy. Dotyczyły one praw ludzi w różnych częściach świata. Dzięki temu mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na ten temat.

Potem zadzwonił dzwonek i udaliśmy się na krótką przerwę. Po powrocie do klasy filmik pt. ,,Mój tata kłamie" dostarczył nam wielką ilość wzruszeń oraz przemyśleń. Ostatnim poleceniem było wykonanie plakatów o tematyce warsztatów, które potem prezentowaliśmy.

Na koniec prowadzące podziękowały nam za wspólnie spędzony czas. Dzięki zajęciom poszerzyliśmy swoją wiedzę na tematy związane z prawami człowieka oraz świetnie się bawiliśmy. Bardzo dziękujemy Agnieszce, Paulinie i Ani za ich poprowadzenie.  

/Anna Bochenek i Lila Saternus kl.2DG/

 

Opracowała: Monika Komisarczyk, koordynatorka TEG w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy