Trwają prace grup roboczych

Trwa praca grup roboczych, które tworzą materiały edukacyjne w ramach programu „W świat z klasą”.

Nauczyciele i nauczycielki wchodzący w skład grup roboczych spotykają się regularnie, by wspólnie z ekspertkami i ekspertami pracować nad materiałami edukacyjnymi m. in. do j.angielskiego, historii, WOS-u, plastyki. Powstające scenariusze lekcji,  ćwiczenia oraz propozycje projektów gimnazjalnych mają pomóc w systematycznym włączaniu edukacji globalnej na zajęciach przedmiotowych.

Praca nad scenariuszami rozpoczęła się od dokładnej analizy podstaw programowych poszczególnych przedmiotów. Dzięki temu przygotowywane materiały będą odpowiadały na wymagania przedmiotowe, co na pewno ułatwi ich włączenie w tok zajęć szkolnych. Poruszana tematyka jest bardzo różnorodna i w przystępny sposób tłumaczy oraz wskazuje zjawiska i mechanizmy związane z zagadnieniami:

 • Migracje
 • Władza polityczna, demokracja i prawa człowieka
 • Pokój i konflikty na świecie
 • Zrównoważony rozwój
 •  Konsumpcja i produkcja
 •  Żywność i rolnictwo
 • Globalny rynek i handel międzynarodowy
 • Zasoby naturalne
 • Różnorodność i stosunki międzykulturowe
 • Ubóstwo
 • Zdrowie

Spotkania grup roboczych to czas na konsultowanie pomysłów i wymianę informacji o ciekawych i inspirujących materiałach źródłowych oraz aktywizujących metodach pracy z uczniami i uczennicami. Nad przebiegiem prac czuwają koordynatorki – Elżbieta Krawczyk i Marta Sykut wraz z ekspertkami z zakresu tematyki globalnej.   

Tworzone scenariusze, ćwiczenia i propozycje projektów nabierają coraz bardziej realnych kształtów. Łącząw sobie wiedzę przedmiotową, informacje na temat zależności globalnych oraz wskazówki, jak wyposażać uczniów i uczennice w umiejętności niezbędne we współczesnym świecie. Wszystko to opracowane jest w ciekawej formie skłaniającej młodych ludzi do działania i krytycznego myślenia.

W grudniu ukaże się pierwsza z zaplanowanych publikacji skierowana do nauczycieli i nauczycielek WOS-u. Już teraz zachęcamy do jej zamawiania poprzez formularz na stronie. Powstaną także broszury zawierające przykładowe materiały z j. angielskiego, historii i plastyki. Praca nad pozostałymi publikacjami zakończy się w czerwcu 2014r.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na naszej stronie. Wkrótce znajdą tam Państwo formularze zamówień publikacji i broszur. Można już także składać zamówienia na broszurę „Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum” prezentującą koncepcję systematycznego włączania zagadnień globalnych w szkole. Formularz znajduje się tutaj. Serdecznie polecamy!

Paula Langnerowicz