Zapraszamy na webinarium: Czego potrzebuje młodzież, by zmieniać świat?

Aktualność

Dołącz do nas na webinarium: Czego potrzebuje młodzież, by zmieniać świat? Omówienie wyników raportu „Młodzież na rzecz globalnych wyzwań 2022” oraz prezentacja oferty Działu Edukacji Globalnej CEO na nowy rok szkolny

Czy młodzi rozumieją światowe wyzwania i zależności? Czy mają potrzebę aktywnego ich rozwiązywania i czują w tym zakresie sprawczość? Centrum Edukacji Obywatelskiej w raporcie „Młodzi wobec globalnych wyzwań 2022” zebrało wyniki badań, które przedstawiają świadomość i podejście polskiej młodzieży do migracji, tożsamości europejskiej oraz klimatu. Materiał pozwala wsłuchać się w głos młodych ludzi, którzy już na etapie szkoły kształtują swoje postawy społeczne, empatię i uczą się przeciwdziałania stereotypom. Razem z badaczami i ekspertkami CEO będziemy rozmawiać o wynikach badania i o tym, jak  adekwatnie odpowiadać na problemy i zainteresowania młodzieży, a także przedstawimy ofertę CEO na nadchodzący rok szkolny.

 

Czas trwania:

90 minut. 

Kiedy?

15 września 19:00-20:30 na Zoomie.

Chcesz dołączyć? Zapisz się TUTAJ.

 

Dla kogo webinarium?

Webinarium skierowane jest do wszystkich nauczycieli i nauczycielek przedmiotowych, wychowawców i wychowawczyń klas, pedagogów i bibliotekarek, dyrektorów i dyrektorek. Do wszystkich, którzy chcą tworzyć szkoły, które odpowiadają na potrzeby uczniów i uczennic i przygotowują ich do życia we współczesnym świecie i mierzenia się z jego wyzwaniami. 

Zapraszamy zarówno tych, którzy znają już programy CEO i wprowadzają edukację globalną na swoje zajęcia, jak i tych, którzy chcieliby dopiero zacząć lub wahają się, czy przystąpić do naszych programów.

 

O czym będziemy mówić?

  • Wspólnie przyjrzymy się wynikom badania CEO „Młodzi wobec globalnych wyzwań 2022”. Badanie miało na celu próbę spojrzenia na świat oczami młodych ludzi, zrozumienie, jak widzą globalne procesy i aktualne wydarzenia.
  • W gronie ekspertów  i ekspertek porozmawiamy o tym, czy młodzi ludzie interesują się globalnymi wyzwaniami, jak migracje i klimat? W jakim stopniu młodzież rzeczywiście rozumie, czym są wyzwania globalne i jak są powiązane? Jakie globalne wyzwania młodzież uważa za najważniejsze? W jakim zakresie ma poczucie wpływu na zjawiska określane przez nich jako wyzwania globalne?
  • Zaprezentujemy bezpłatną ofertę programową obszaru Odpowiadaj na globalne wyzwania na rok szkolny 2022/2023 przez pryzmat wybranych zagadnień merytorycznych.

Każdy uczestnik i uczestniczka webinarium otrzyma od nas bezpłatny komplet materiałów edukacyjnych, w tym publikacje dla nauczycieli z zakresu migracji w edukacji globalnej:

Materiały zostaną wysłane pocztą. 

Prelegenci:

Magdalena Tędziagolska  – współwłaścicielka butiku strategiczno-badawczego Research Eye. Prowadzi projekty badawcze dla administracji publicznej, biznesu i NGO. Doświadczona, dyplomowana facylitatorka i trenerka. Wspiera zespoły i organizacje w prowadzeniu procesów strategicznych, kreatywnych, Design Thinking. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem ucząc innych prowadzić użyteczne badania. Bliski jest jej nurt badań w działaniu, a najbardziej lubi realizować kompleksowe procesy badawczo-strategiczne służące zwiększaniu efektywności działań zarówno w obszarach społecznych jak i biznesowych.

Bartłomiej Walczak – socjolog, antropolog kultury. Autor i współautor ponad czterdziestu publikacji naukowych, które ukazały się w krajowych i zagranicznych pismach, m.in. Anthropology Matters, Kulturze i Społeczeństwie, Kontekstach, kierownik oraz uczestnik licznych polskich i międzynarodowych projektów badawczych i ewaluacyjnych. Autor ekspertyz i analiz min. dla Rzecznika Praw Dziecka, Fundacji im. St. Batorego, Rzecznika Praw Obywatelskich, OECD, MultiKulturni Center Praha i Narodowego Centrum Kultury. Od 2009 roku członek zespołu wprowadzającego reformę nadzoru pedagogicznego. W 2009 roku ukazała się jego książka „Antropolog jako Inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii” (wyd. Scholar), zaś w 2013 przygotowana wspólnie z K. Gmaj i K. Iglicką monografia „Dziecko uchodźcze w polskiej szkole” (wyd. Scholar). Zainteresowania badawcze: procesy migracyjne i przemiany instytucji wychowawczych, zmiana w edukacji, historia i metodologia badań terenowych w antropologii kultury.

Olga Khabibulina – Dba o przepływ informacji, relacje międzyludzkie i dzielenie się dobrymi praktykami pomiędzy programami w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspiera procesy tworzenia nowych działań w zakresie edukacji globalnej i ekologicznej. Absolwentka studiów wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuję się w budowaniu współpracy międzynarodowej i zapewnianiu wymiaru wielokulturowego w projektach edukacyjnych i społecznych. W przeszłości realizowała badania terenowe w Gruzji i Grecji oraz zdobywała doświadczenie w koordynacji projektów edukacyjnych i społecznych na Białorusi.

Spotkanie poprowadzi Julia Godorowska – Autorka i współautorka kursów internetowych, scenariuszy zajęć i publikacji. Koordynuje projekty o współczesnych migracjach ludności w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dba o wzrost świadomości młodzieży o jej przyczynach i skutkach. Wspiera nauczycieli i nauczycielki, którzy prowadzą lekcje na ten temat. Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie wraz z zespołem wspiera uczennice i uczniów, narażonych na długotrwały stres, w tym stres związany z wojną.

 

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektów „Globalna szkoła. Razem o migracjach” i „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” realizowanych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Programy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Treść wyraża poglądy autorów/autorek i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej ani Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Inne aktualności

Aktualności

29/09/2022
Wyniki konkursu dziennikarskiego pt. “Budujemy społeczeństwo otwarte”
Znamy już zwycięzców V edycji konkursu na projekt materiału dziennikarskiego pt. "Budujemy społeczeństwo otwarte", zorganizowanego w ramach programu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” finansowanego...
czytaj więcej»
16/09/2022
Zamień swoją bibliotekę w bibliotekę z klimatem!
Z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej zapraszamy bibliotekarzy i bibliotekarki do udziału w konkursie. Przeprowadź w bibliotece działanie w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej (14-20.11.2022) związane ze zmianą klimatu i globalnymi wyzwaniami...
czytaj więcej»
07/09/2022
Zgłoś się do V. edycji konkursu dziennikarskiego pt. “Budujemy społeczeństwo otwarte”
Ostatnie miesiące pokazały, jak ważna jest działalność społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialność mieszkańców i mieszkanek Polski, ich wrażliwość, empatia i otwartość. Jak istotna jest chęć niesienia pomocy przybyszom - zarówno uchodźcom i...
czytaj więcej»
04/07/2022
Raport Centrum Edukacji Obywatelskiej: globalne wyzwania oczami młodzieży
20 czerwca, w Światowy Dzień Uchodźcy, opublikowaliśmy najnowszy raport zlecony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. „Młodzi wobec globalnych wyzwań 2022”. Badanie ma na celu próbę spojrzenia na świat oczami młodych...
czytaj więcej»
30/06/2022
Jakie działania klimatyczne podjęli uczestnicy programu „Globalna szkoła”? Prezentacja projektów
W piątek 10 czerwca odbyło się podsumowanie projektów młodzieżowych programu „Globalna szkoła. Razem dla klimatu”. Do Warszawy na Osiedle Jazdów przyjechały zespoły uczniowskie ze szkół z całej Polski, aby opowiedzieć...
czytaj więcej»
22/06/2022
Dziękujemy i podsumowujemy rok szkolny 2021/2022!
Ten rok szkolny był pełen wyzwań: wciąż próbowaliśmy uporać się z konsekwencjami pandemii, tłumaczyliśmy uczniom i uczennicom sytuację na granicy polsko-białoruskiej, rozmawialiśmy o klimacie i ekologii i witaliśmy uczniów i...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań