5 DODATKOWYCH MIEJSC W PROJEKCIE - ZAPRASZAMY SZKOŁY Z WARSZAWY

Uwaga nauczycielki i nauczyciele przedmiotowi oraz wychowawczynie i wychowawcy klas z Warszawy! Mamy 5 dodatkowych miejsc w projekcie umożliwiającym tworzenie atrakcyjnych warunków do nauki przedmiotów ścisłych.

Jeśli szukasz inspirujących materiałów oraz metod angażowania Młodzieży w nauki ścisłe, to nasz kurs jest właśnie dla CIEBIE.

Zgłoś się do „Wzoru na ścisłe”!

Dla kogo? Kiedy?

 „Wzór na ścisłe” to program skierowany do nauczycieli i nauczycielek przedmiotów ścisłych (m.in. biologia, chemia, fizyka lub matematyka) oraz osób odpowiedzialnych za wychowanie (m.in. wychowawców i wychowawczyń klas oraz bibliotekarek i bibliotekarzy) w szkołach podstawowych, w klasach VI-VIII oraz w szkołach ponadpodstawowych z Warszawy.

Celem programu jest rozbudzanie u młodzieży, w szczególności u dziewcząt, zainteresowania nauką przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Kluczowym jego elementem jest nauka na prawdziwych przykładach, z możliwością zastosowania przyswajanej wiedzy, w atmosferze równości.

Program jest realizowany w okresie: 01.10.2019 - 30.06.2020. Mamy dla Was jednak świetną wiadomość: w semestrze letnim dostępnych jest 5 dodatkowych miejsc, dzięki którym do grona uczestniczek i uczestników będzie mogło dołączyć jeszcze 5 osób!

 

Dlaczego Wzór na ścisłe?

Program ma na celu wsparcie uczestników i uczestniczki w rozbudzaniu u młodzieży, w szczególności u dziewcząt, zainteresowania nauką przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.

Uczestniczki i uczestnicy projektu:

enlightened wezmą udział w kursie on-line "Wzór na Ścisłe" (otrzymają pakiet wprowadzający do programu),

enlightened założą STEM Klub z grupą min. 10 uczniów i przeprowadzą minimum 3 spotkania dla STEM Klubu,

enlightened przeprowadzą projekt młodzieżowy "Globalne wyzwania - lokalne rozwiązania".

 

Co oferujemy naszym uczestnikom i uczestniczką:

yes Kurs on-line wraz z kompletem materiałów edukacyjnych umożliwiających przeprowadzenie angażujących spotkań STEM Klubu (scenariusze lekcji, prezentacjem, gry, karty pracy),

yes  Warsztaty na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzone przez naukowców z Wydziału Biologii,

yes  Mini dofinansowanie na wyposażenie STEM Klubu (narzędzia, materiały do eksperymentów), 

yes Festiwal internetowy dla młodzieży (20.03.2019), zrzeszający grupy projektowe z całej Polski,

yes Warszaty dla młodzieży przygotowujące do przeprowadzenia projektu młodzieżowego, prowadzone przez Trenera w szkole STEM Klubu,

yes Uczestnictwo STEM Klubów (3 najaktywniejszych) w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych w Warszawie (czerwiec 2020).

yes Spotkanie upowszechniające (czerwiec 2020 - nieobowiązkowe).

W programie naszym celem jest stworzenie atrakcyjnych warunków do nauki, w tym tworzenie przestrzeni do nauki bez uprzedzeń (dotyczących płci lub dotychczasowych osiągnięć na lekcjach z przedmiotów ścisłych), przez zajęcia dodatkowe w STEM Klubie.

 

STEM KLUB

Uczniowie i uczennice z Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie wzięli udział w warsztatach "Glony, zielona przyszłość" organizowanych podczas Noc Biologów na Uniwersytecie Warszawskim, współorganizowane w ramach projektu "Wzór na ścisłe""

Oferowany kurs internetowy "Wzór na Ścisłe" przygotuje opiekuna/kę do poprowadzenia STEM Klubu (STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics: Nauka, technologia, inżynieria i matematyka), który zostanie założony w ramach projektu. STEM Klub to przestrzeń skupiająca grupę min. 10 uczniów, w ramach którego prowadzony będzie szereg aktywności:

- spotkania na podstawie oferowanych scenariuszy, gier, zadań konstruktorskich i kart pracy (eksperymenty, symulacje, projekty młodzieżowe),

- uczestnictwo i/lub organizacja wizyt na uczelni (m.in. na Uniwersytecie Warszawskim), 

- spotkania z naukowcami w szkole (wspieramy w nawiązaniu współpracy),

- przeprowadzenie projektu młodzieżowego dla wybranego wyzwania globalnego (w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ), w formie kampanii edukacyjnej, opracowanych eksperymentów, materiałów edukacyjnych lub zajęć dla młodszych klas

W STEM Klubie uczniowie przekonają się, że nauki ścisłe są fascynujące i dają wiele możliwości rozwoju. Spotkania w ramach STEM Klubów będą trwały cały semestr (minimum 3 razy w czasie trwania projektu) i będą miały różnorodny charakter:

Ważnym elementem oferowanych działań dla młodzieży jest nauka na prawdziwych przykładach, z możliwością zastosowania przyswajanej wiedzy.

Działanie w STEM Klubie umożliwia również nabycie szeregu umiejętności, takich jak: krytyczne myślenie, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, poczucie wpływu i kreatywność, które stanowią podstawę nauczania i są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania w codziennym życiu, a także w przyszłości na rynku pracy. Szczególny nacisk w tym zakresie będzie położony na kwestię wspierania i wzmacniania dziewcząt.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Na zgłoszenia czekamy do 03 marca 2020 - FORMULARZ,

 

KONTAKT

Justyna Zamojda: justyna.zamojda@ceo.org.pl, tel. 22 825 05 50 wew. 234

Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i sfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.