NOWA EDYCJA PROGRAMU "WZÓR NA ŚCISŁE" - WARSZAWA - rok szkolny 2019/2020

NOWA EDYCJA PROGRAMU "WZÓR NA ŚCISŁE" - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WARSZAWSKIE SZKOŁY 

Zależy Ci na równych szansach uczennic i uczniów na lekcjach z przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i na informatyce?
Szukasz inspirujących materiałów i metod angażowania młodzieży w nauki ścisłe?

Zgłoś się do „Wzoru na ścisłe”!

Trwa rekrutacja do "Wzoru na ścisłe" – nowego projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej, na cały rok szkolny 2019/2020.

Dla kogo? Kiedy?

Nauczycieli i nauczycielek oraz osób odpowiedzialnych za wychowanie w szkołach podstawowych, klasy VI-VIII oraz w szkołach ponadpodstawowych i (m.in. wychowawców i wychowawczyń klas oraz bibliotekarek i bibliotekarzy).

Program trwa w okresie: 01.10.2019 - 30.06.2020

Co oferujemy?

Program ma na celu wsparcie uczestników w rozbudzaniu u młodzieży, przede wszystkim u dziewczynek, zainteresowania nauką przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Uczestniczki i uczestnicy projektu:

- wezmą udział kursie on-line "Wzór na Ścisłe" (6 modułów: 3 moduły w 2019 roku oraz 3 moduły w 2020 roku),

- założą STEM Klub z grupą min. 10 uczniów (jak i będą mieli okazję otrzymać wsparcie na wyposażenie Klubu),

- otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych do wykorzystania na lekcjach,

- wezmą udział w szkoleniu wprowadzającym (październik 2019 - obowiązkowe) oraz upowszechniających (czerwiec 2020 - nieobowiązkowe),

- będą mogli, wraz z młodzieżą wziąć udział w warsztatach organizowanych na Uniwerytecie Warszawskim oraz innych uczelniach wyższych,

W programie naszym celem jest stworzenie atrakcyjnych warunków do nauki, w tym tworzenie przestrzeni do nauki bez uprzedzeń (dotyczących płci lub dotychczasowych osiągnięć na lekcjach z przedmiotów ścisłych), przez zajęcia dodatkowe w STEM Klubie.

STEM KLUB

Oferowany kurs internetowy "Wzór na Ścisłe" przygotuje opiekuna/kę do poprowadzenia STEM Klubu (STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics: Nauka, technologia, inżynieria i matematyka), które zostaną założone w ramach projektu. Będzie to przestrzeń skupiająca grupę min. 10 uczniów, w ramach którego prowadzony będzie szereg aktywności. W STEM Klubie uczniowie przekonają się, że nauki ścisłe są fascynujące i dają wiele możliwości rozwoju. Spotkania w ramach STEM Klubów będą trwały cały rok szkolny (minimum pięć razy w czasie trwania projektu) i będą miały różnorodny charakter:

- spotkania na podstawie oferowanych scenariuszy i kart pracy (eksperymenty, projekty młodzieżowe),

- uczestnictwo i/lub organizacja wizyt na uczelni (m.in. na Uniwersytecie Warszawskim), 

- spotkania z naukowcami w szkole,

- uczestnictwo w warsztacie podczas Nocy Biologów

- stowrzenia e-booka o lokalnej naukowczyni oraz zapoznanie się z wieloma innymi narzędziami internetowymi,

- przeprowadzenie i/lub opracowanie eksperymentów, materiałów edukacyjnych i zajęć dla młodszych klas dla wybranego wyzwania globalnego (w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ),

- uczestnictwo (3 najaktywniejszych) STEM Klubów w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych w Warszawie (czerwiec 2020).

Ważnym elementem oferowanych działań dla młodzieży jest nauka na prawdziwych przykładach, z możliwością zastosowania przyswajanej wiedzy.

Działanie w STEM Klubie umożliwia również nabycie szeregu umiejętności, takich jak: krytyczne myślenie, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, poczucie wpływu i kreatywność, które stanowią podstawę nauczania i są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania w codziennym życiu, a także w przyszłości na rynku pracy. Szczególny nacisk w tym zakresie będzie położony na kwestię wspierania i wzmacniania dziewcząt.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2018 - FORMULARZ

KONTAKT

Justyna Zamojda: justyna.zamojda@ceo.org.pl, tel. 22 825 05 50 wew. 234

Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i dofinansowany ze środków m.st. Warszawy.