Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców i odbiorczyń do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Broszura „Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum” powstała z myślą o nauczycielkach i nauczycielach oraz wszystkich osobach zaangażowanych w działalność oświatową. Prezentujemy w niej koncepcję edukacji globalnej, wyjaśniając zagadnienia, jakie obejmuje, przyświecające jej wartości, postawy i umiejętności, które pomaga rozwijąć, a także odniesienie do działania na rzecz zmiany w skali globalnej. Zachęcamy także do zapoznania się z przykładami pokazującymi, w jaki sposób realizować edukację globalną na wybranych przedmiotach w ramach podstawy programowej.

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Ceo wszk broszura www.pdf (9MB)