Kurs internetowy "Wzór na ścisłe"

Kurs internetowy w ramach „Wzoru na ścisłe” ma na celu wsparcie uczestników w rozbudzaniu u młodzieży, przede wszystkim u dziewcząt, zainteresowania nauką przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Kurs składa się z 6 modułów (kurs wymaga ok. 10 godzin w ramach jednego modułu). 

Z ŻYCIA WZIĘTE

W kursie proponujemy ciekawe i angażujące materiały, wykorzystujące m.in. doświadczenia, eksperymenty lub metodę projektu edukacyjnego, które podkreślają współzależności pomiędzy przedmiotami ścisłymi i technologiami informatycznymi oraz możliwość wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności w prawdziwym życiu do rozwiązywania aktualnych problemów i wyzwań lokalnych oraz globalnych. 

BEZ UPRZEDZEŃ

Kurs przygotuje również opiekuna/kę do poprowadzenia STEM Klubu (STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics: Nauka, technologia, inżynieria i matematyka), który ma tworzyć bezpieczną przestrzenią do rozbudzenia zainteresowań nauką, w atmosferze równości, bez ograniczania stereotypami, ze wsparciem materiałów edukacyjnych (instrukcje, przewodniki, karty pracy, scenariusze spotkań). Proponowane aktywności mają na celu pokazanie młodzieży, że nauki ścisłe są fascynujące i dają wiele możliwości rozwoju (i są dla każdego i każdej). 

Wstęp do merytorycznych i metodycznych, a także wskazówki i inspiracje można znaleźć >>tutaj<<.

I moduł: WPROWADZENIE - zapoznający nauczyciela i nauczycielkę z tematyką kursu

Lista materiałów i inspiracji do modułu I:​

 

II moduł: STEM KLUB - wspomagający założenie STEM Klubu oraz przeprowadzenie pierwszego spotkania dot. kompetencji i zainteresowań młodzieży

Lista materiałów i inspiracji do modułu II:

 

III moduł: GLOBALNE WYZWANIA  - wzmacniający wiedzę na temat wyzwań globalnych oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz dostarczający materiałów na spotkania STEM Klubu na temat wyzwań globalnych i nauk ścisłych

Lista materiałów i inspiracji do modułu III:

 

IV moduł: LOKALNE ROZWIĄZANIA  - wzmacniający wiedzę na temat lokalnych rozwiązań wyzwań globalnych oraz dostarczający materiałów na spotkania STEM Klubu na temat lokalnych rozwiązań, projektu młodzieżowego i nauk ścisłych

Lista materiałów i inspiracji do modułu IV: