Jak przeciwdziałać chorobom, epidemiom i nałogom i zachęcić do zdrowego trybu życia?

Scenariusz w PDF >> kliknij, aby pobrać

Temat zajęć: EPIDEMIE

Warsztat przygotowany do zagadnienia „Jak przeciwdziałać chorobom, epidemiom i nałogom i zachęcić do zdrowego trybu życia?”.

Obszar nauczania: Wiedza o Społeczeństwie, Biologia

Pytania kluczowe: Czym są epidemie? Czego mogą dotyczyć? Jak można im zapobiegać? Jaką rolę mogą wtym odgrywać media?

Cele edukacyjne:

  • uczniowie wiedzą czym jest epidemia i czego może dotyczyć
  • uczniowie dokonują analizy materiału tekstowego i przedstawiają go w zwięzły sposób grupie
  • uczniowie dzielą się wnioskami z dyskusji w grupie na forum
  • uczniowie podchodzą w krytyczny sposób do informacji przekazywanych przez media

Czas: 2 godziny lekcyjne + przerwa

Metody i formy pracy: praca w parach i w grupach, burza mózgów, przygotowywanie plakatów

 

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Jus warsztat epidemie.pdf (1MB)