Scenariusz „Zmiany klimatu a migracje ludzi” przeznaczony na zajęcia biologii w gimnazjum

 

Zmiany klimatu spowodowane działalnością człowieka (spalanie paliw kopalnianych, wycinaniem lasów deszczowych, hodowla zwierząt gospodarskich) powodują migracje ludzi w tereny bardziej stabilne i bezpieczne, bo nienarażone na nagłe zmiany środowiskowe. Pogłębianie niekorzystnych zjawisk klimatycznych będzie potęgowało wędrówki ludzi, zwłaszcza w Krajach Globalnego Południa. Ludzi, którzy migrują z powodu zmian klimatycznych nazywamy uchodźcami klimatycznymi, to ich dotyczy ten scenariusz lekcji.