Jak pozyskuje się energię atomową?

Oto film pokazujący, w jaki sposób pozyskuje się energię. Tym razem tematem jest energia atomowa.

Prezentację przygotowano w opraciu o materiał udostępniony przez Science Museum z Londynu.