Drzewo decyzyjne

Metoda ta jest graficznym zapisem analizy problemu mająca zastosowanie w procesie podejmowania decyzji w sytuacji problemowej. Można ją zastosować do wszystkich sytuacji, w których należy dokonać wyboru. Uczestnicy analizują cały problem. Zastanawiają się nad skutkami najróżniejszych rozwiązań, oceniają je pod względem przyjętych celów i wartości.

Etapy:

  • określenie problemu wymagającego rozważania i podjęcie decyzji,
  • wyszukiwanie rozwiązań,
  • znalezienie zalet i wad poszczególnych rozwiązań,
  • wypisanie celów i wartości znaczących dla osób podejmujących decyzje,
  • ostateczne podjęcie decyzji – uzasadnienie jej.

za: http://ekopedagog.net