EDUKACJA GLOBALNA NA ZAJĘCIACH ETYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Szanowne Nauczycielki, Szanowni Nauczyciele, serdecznie zapraszamy do lektury niniejszej publikacji zawierającej materiały edukacyjne z zakresu edukacji globalnej do prowadzenia zajęć etyki w klasach IV–VIII szkoły podstawowej.

Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, zawiera 10 materiałów edukacyjnych poświęconych globalnym współzależnościom i wyzwaniom stojącym współcześnie przed krajami globalnego Południa i globalnej Północy. Materiały są ściśle powiązane z wybranymi punktami podstawy programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Publikacja została również wzbogacona o informacje dodatkowe dla nauczycieli i nauczycielek, z nadzieją, że ułatwią one Państwu nie tylko analizę treści zawartych w publikacji, ale pozwolą także na samodzielne tworzenie autorskich materiałów z zakresu edukacji globalnej.

Pobranie publikacji jest równoznaczne z deklaracją przeprowadzenia 1 zajęć na jej podstawie. 

 

 

Publikacja została wydana w ramach projektu w "Świat z klasą" finansowanego ze środków Unii Europejskiej.