Edukacja globalna na zajęciach matematyki w szkole podstawowej

Szanowni Nauczyciele, Szanowne Nauczycielki, serdecznie zapraszamy do lektury niniejszej publikacji zawierającej materiały edukacyjne z zakresu edukacji globalnej do prowadzenia zajęć z matematyki w klasach IV–VIII szkoły podstawowej.

Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, zawiera propozycje ćwiczeń, scenariuszy lekcji i gier na zajęcia z matematyki, których celem jest wzmocnienie zarówno matematycznych, jak i obywatelskich kompetencji uczniów i uczennic. Pod kątem przedmiotowym materiały są ściśle powiązane z wybranymi punktami podstawy programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego, pozwalając na szybkie połączenie danego zagadnienia z tematem lekcji oraz planem nauczania matematyki. Od strony obywatelskiej natomiast dotyczą tematów globalnych: współzależności między ludźmi i miejscami na świecie oraz wyzwań stojących współcześnie przed krajami globalnego Południa i globalnej Północy.

Pobranie publikacji jest równoznaczne z deklaracją przeprowadzenia 1 zajęć na jej podstawie.

Załączniki w formie elektornicznej

1. Theewaterskloof - znikające jezioro. Obliczanie i porównywanie pól powierzchni - prezentacja multimedialna.

10. Wędrówki dalekie i bliskie. Odczytywanie, interpretowaniei prezentowanie danych statystycznych - prezentacja multimedialna pt. Co skłoniło te osoby do opuszczenia ojczyzny? 

13. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gra matematyczna z wykorzystaniem danych statystycznych - karty zadań do gry i odpowiedzi do zadań (w przygotowaniu).

 

Publikacja została wydana w ramach projektu w "Świat z klasą" finansowanego ze środków Unii Europejskiej.