Edukacja globalna w podstawie programowej


Ministerstwo Edukacji Narodowej w pierwszej połowie 2008 roku zapoczątkowało reformę programową kształcenia ogólnego w polskich szkołach. Przygotowane przez grono ekspertek i ekspertów zmiany są wprowadzane w życie od początku roku szkolnego 2009/2010.
Przedstawicielki i przedstawiciele grupy roboczej ds. edukacji rozwojowej działającej przy Grupie Zagranica włączyli się w proces wypracowywania i późniejszych konsultacji społecznych nowej podstawy programowej. Opinie osób zaangażowanych we wprowadzanie do szkół edukacji rozwojowej zostały przychylnie przyjęte. Efektem tego jest uwzględnienie w projekcie nowego rozporządzenia zmieniającego podstawę szeregu treści pozwalających nauczycielkom i nauczycielom na realizowanie na swoich zajęciach edukacji rozwojowej.
Wraz z wprowadzeniem w życie nowej podstawy programowej edukacja globalna stała się ważną częścią zajęć z takich przedmiotów jak geografia, wiedza o społeczeństwie czy historia. Przedstawiamy spis treści z podstawy programowej, które częściowo lub w całości pokrywają się z tematyką edukacji globalnej. Lista ta jest podzielona według przedmiotów i etapów edukacyjnych. Pełen tekst dokumentu jest dostępny na stronie internetowej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl.
 Obejrzyj dokument w ramce lub pobierz go w formacie PDF, klikając na link pod artykułem.


Materiał został przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polską Akcję Humanitarną w ramach projektu pn. „Zwiększenie znaczenia edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej”. Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r.