Edukacja globalna w szkole podstawowej - raport z badań

Celem przyświecajacym powstaniu publikacji "Edukacja globalna w szkole podstawowe - raport z badań" było wsparcie podmiotów działających na rzecz rozwoju perspektywy edukacji globalnej w Polsce, a szczególnie w polskim systemie edukacji. Raport wiedzie czytelnika od sposobu postrzegania i definiowania edukacji globalnej przez nauczycieli i nauczycielki, poprzez doświadczenia nauczycieli i nauczycielek we włączaniu elementów edukacji globalnej w nauczanie, aż po postrzeganie realnych szans i możliwości włączania wątków edukacji globalnej w nauczanie wybranych przedmiotów. Poszczególne rozdziały raportu zawierają wnioski i wynikające z nich rekomendacje.

 

Pełną wersję raportu można zobaczyć tu.