Kodeks etyczny jako podstawa mądrego pomagania

Lekcja ma za zadanie zapoznać uczniów i uczennice z zagadnieniem norm moralnych i kodeksu etycznego. Dowiedzą się, czym są kodeksy etyczne i jaka jest ich rola na przykładzie zasad w pomocy humanitarnej i pomocy rozwojowej. Uczestnicy i uczestniczki przeanalizują przykładowe działania organizacji pomocowych, a także podejmą wspólną refleksję nad tym, czym jest mądra pomoc w kontekście pomocy humanitarnej i rozwojowej.