Prawo do wody prawem do życia

Scenariusz zwraca uwagę na zagadnienie korzystania z zasobów naturalnych, na przykład wody. Uczniowie i uczennice przyglądają się kwestii zasobów z perspektywy praw człowieka i zastanawiają, w jaki sposób dostęp do wody wpływa na jakość życia ludzi. Zajęcia stwarzają okazję do refleksji nad deficytem wody, który staje się powszechnym problemem bez względu na szerokość geograficzną. Scenariusz akcentuje potrzebę współodpowiedzialności za zasoby naturalne na przykładzie wody.

 

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Gea prawo do wody.pdf (1MB)