Jak włączać perspektywę globalną do projektów edukacyjnych? ///