Warzywa rosną w słońcu ///

Zobacz, w jaki sposób mieszkańcy odległego, niesprzyjającemu rolnictwi regionu Indii wykorzystują energię słoneczną, by uprawiać warzywa.

GERES2009 enc from Webmaster CEO on Vimeo.

Język: angielski + polskie napisy

Czas: 5:39