Szkoła pełna zasobów cz.1

Niniejsza publikacja skierowana jest do nauczycieli i nauczycielek z całej Polski, chcących zapoznać młodych ludzi z wybranymi zagadnieniami z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi i energetycznymi w ciekawy oraz angażujący sposób.

Tematycznie materiały poruszają kwestie, o których w kontekście gospodarowania zasobami mówi się rzadko lub do których nie ma odpowiednich materiałów pozwalających przeprowadzić z tego tematu interesującą lekcję. Z drugiej strony, można tu znaleźć tematy znane i lubiane przez nauczycieli zaproponowane jednak w formie wspierającej rozwój innych niż zazwyczaj kompetencji i umiejętności uczniów. Wszystko to powoduje, że ćwiczenia mogą mieć interdyscyplinarny charakter i być wykorzystywane np. zarówno na lekcjach geografii, jak i techniki. Ćwiczenia polecane są również jako materiał na lekcję wychowawczą i na zajęcia pozalekcyjne.

Materiał przeznaczony jest do wykorzystania w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. By ułatwić odbiorcom jego wykorzystanie, każdy scenariusz ćwiczeń jest opatrzony punktami z podstawy programowej, w oparciu o które dany materiał można wykorzystać na lekcji. Dodatkowo zawierają one propozycję, w jaki sposób dany temat można rozszerzyć o tematy realizowane na innych przedmiotach. Część dotycząca materiału dla uczniów została przygotowana w taki sposób, by można było ją swobodnie powielać jako materiał do wykorzystania w trakcie prowadzenia ćwiczenia. Zapraszamy do korzystania!

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Szkolapelnazasobow1.pdf (980KB)