Bezpieczni i zagrożeni ///

Opis gry

Gra dla młodzieży w wieku 11-18 lat. Pozwala przyjąć perspektywę osób doświadczających katastrof naturalnych takich jak susze i powodzie. Zjawiska te nasilają się wraz ze zmieniającym się klimatem. Gra pomaga zrozumieć, że w największym stopniu skutki zmiany klimatu odczuwane są przez osoby, które swoim działaniem w najmniejszym stopniu się do niej przyczyniły. 

Materiały do gry

  • zestaw kart z opisami postaci (po jednej dla każdego uczestnika) >> pobierz
  • 6 plansz zdarzeń Losowych >> do wypisania (wg wskazówek zawartych w opisie przebiegu aktywności) na dużych arkuszach papieru