Edukacja globalna w szkole. Każdy nawija.

Publikacja w PDF >> kliknij, aby pobrać

Publikacja powstała z myślą o nauczycielach i nauczycielkach, którzy po raz pierwszy stykają się z pojęciem edukacji globalnej. Broszura w przystępny sposób przybliża podstawowe zagadnienia związane z tą dziedziną i podaje przykłady ćwiczeń, które nauczyciele i nauczycielki mogą realizować z uczniami na zajęciach lekcyjnych w szkole.