Cały świat w klasie

Publikacja w PDF >> kliknij, aby pobrać

Publikacja zawiera 20 ćwiczeń z zakresu edukacji globalnej. Obowiązująca podstawa programowa zawiera wiele wątków, które mieszczą się w pojęciu edukacji globalnej (historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie). Publikacja ta nie ma ambicji zastępowania podręczników do wymienionych przedmiotów. Intencją autorek i autorów było przygotowanie materiału uzupełniającego lekcje prowadzone zgodnie z programem nauczania o tematy z zakresu podstawy programowej, które w podręcznikach traktowane są w sposób ogólnikowy lub skrótowy.