Jak kawa może ocalić las tropikalny?

Uczniowie i uczennice, analizując tekst i rozwiązując zadanie, poznają możliwości pogodzenia rolniczej działalności człowieka z dbałością o środowisko naturalne. Dowiadują się też o zasadach sprawiedliwego handlu (fair trade) i korzyściach, jakie przynosi wspieranie tej idei.